Innovaties in de scheepvaart: hoe staat het er nu voor?

16 mei 2017

In oktober 2016 organiseerden we in Hoek van Holland een bijeenkomst over Innovaties in het scheepvaartverkeersmanagement. Een 'rondje langs een aantal projecten' om te kijken hoe het er nu voor staat.

App Vaar Melder

Vaar Melder is een dynamische app op je telefoon waarmee je gevaarlijke situaties kunt melden. Denk aan een ongeval aan boord of een verloren anker. Je kunt ook zaken omtrent vaarwegmeubilair melden die voor gebruikers belangrijk zijn zoals een gedoofd licht. De app gaat nu worden getest met een aantal geselecteerde schippers.

Dynamische Koerswijzer app voor recreatievaart dit jaar live onder de naam ‘Riverguide recreant’

KoerswijzerIn 2016 heeft Rijkswaterstaat samen met Varend doe je Samen, recreanten, vertegenwoordigers van BLN-Schuttevaer en een aantal mobiel verkeersleiders de pilot-app Koerswijzer ontwikkeld. De app geeft inzicht in veilige zones voor de recreatievaart en is in de zomermaanden in de omgeving Moerdijk door een groep recreanten getest. De pilot was zeer succesvol. Een belangrijke aanbeveling was om meer knooppunten in de app beschikbaar te maken, het liefst landelijk.

Inmiddels is de app ondergebracht in Riverguide. Dat is een landelijk platform waarin onder andere de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, provincie Noord-Holland en Zuid-Holland en andere vaarwegbeheerders samenwerken om de waarde van de vaarweg voor gebruikers zo groot mogelijk te maken. Het streven is om de recreatie-app in de zomer van 2017 onder de naam ‘Riverguide recreant’ beschikbaar te maken in de App store en de Play store. Hij bevat dan 4 knooppunten in de regio West Nederland Zuid met informatie over de vaarweg (vaarwegmarkering, stroomgegevens etc.) en de aanbevolen Varen doe je Samen routes. 

Geanonimiseerde Informatie over de posities van schepen met AIS op de knooppunten zal worden toegevoegd zodra de AIS-koppeling gereed is. Hiervoor moeten nog een aantal juridische, technische en security hobbels overwonnen worden. Andere RWS-regio's en vaarwegbeheerders kunnen op termijn op eigen kosten (gering bedrag) hun knooppunten toe laten voegen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebruiker de app kan personaliseren zodat hij zelf kan instellen welke informatie hij wil zien.

Meer informatie: karin.de.jong@rws.nl

Blauwe Golf Verbindend

Het project Blauwe Golf Verbindend richt zich op het faciliteren van de informatievoorziening tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer op het gebied van real time openingstijden van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen. Steeds meer bruggen in Nederland worden ontsloten via www.blauwgolfverbindend.nl en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

Zo kan in Zuid Holland al van meer dan 65 bruggen de openingsduur worden doorgegeven en in het najaar voegt Noord Holland 90 nog bruggen toe aan de bestaande 25. Ook de noordelijke regio’s sluiten bruggen aan. Naar verwachting zullen dat er 6 zijn.