Inkoopplatform GWW organiseert webinars

22 mei 2015

In de GWW sector worstelen inkopers/aanbesteders soms nog met het werken met EMVI(Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Een relatief nieuw begrip van het inkoopproces in deze sector sinds de introductie van de Aanbestedingswet 2012. Met twee webinars op 18 juni en 2 juli 2015 wil het GWW inkoopplatform op een andere manier de belangrijkste aspecten van EMVI aan de orde stellen. Met een webinar hopen we een veel groter publiek te trekken dan een 'normale' themamiddag.
De webinars kunnen op een later tijdstip nog online bekeken worden, maar interactie met de presentator is dan uiteraard niet meer mogelijk.

Het GWW inkoopplatform is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, UvW, platform WOW, PPSsupport en PIANOo. Dit platform heeft al enkele themamiddagen georganiseerd over EMVI en kreeg van verschillende inkopers signalen dat er nog steeds behoefte is aan voorlichting op dit, toch lastig toe te passen, inkoopinstrument.

De bedoeling is om een reeks webinars te geven met telkens de nadruk op één specifiek aspect van EMVI. De eerste twee webinars gaan over algemene aspecten en zijn voor een breder publiek geschikt. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de webinars. Deelname is alleen mogelijk als je je inschrijft (zie onderstaande webinars). Een week voor het webinar ontvang je een inlogcode.

Webinar 'Kiezen is een kunst' - basisintroductie EMVI,
18 juni om 14.00 uur

Het opstellen van een goed gunningsmodel, waaruit de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) rolt, kan een hele kunst zijn. Het model moet passen bij de aanbestedingsdoelen, het moet geen overbodige administratieve lasten met zich meebrengen, er mogen geen ongewenste effecten optreden en ga zo maar door.

Tijdens dit webinar krijg je een algemene introductie in wat EMVI is en leer je hoe je stapsgewijs een eenvoudig EMVI-gunningsmodel kunt opstellen. Hiervoor kan een zesstappenplan gebruikt worden en per stap krijg je enkele tips en/of een voorbeeld uitgelegd.

Doelgroep: iedereen die zich bezig houdt met meervoudig onderhandse en/of Europese aanbestedingen, maar geen of weinig ervaring/kennis heeft met/over het opstellen van een gunningsmode.

Niveau van het webinar: basis

Webinar 'Kiezen is een kunst' - EVMI-gunningsmethodes,
2 juli om 14.00 uur

Voor elke aanbesteding waarin zowel kwaliteit als prijs een rol spelen in het gunningsmodel zijn diverse methodes toepasbaar. Het is echter vaak de vraag wanneer je welke methode het beste kunt gebruiken.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeeldenleer je tijdens dit webinar in ieder geval de werking van de methodes "gewogen factormethode", "gunnen op waarde" en "value for money" en daarnaast enkele varianten op deze methodes. Daarnaast krijg je inzicht in de onderscheidende eigenschappen van deze methodes. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre de verschillende methodes passen bij verschillende aanbestedingsdoelen.

Doelgroep: inkopers, inkoopadviseurs en/of projectleiders die regelmatig meervoudig onderhandse en/of Europese aanbestedingen begeleiden.

Niveau van het webinar: gevorderd