Initiatiefgroep stemt in met Waterloket

29 oktober 2013

Initiatiefgroep stemt in met Waterloket

De initiatiefgroep Water Ontmoet Water (WOW) heeft op 24 september 2013 ingestemd met de voorstellen om te komen tot een landelijk Waterloket. Het project Waterloket voorziet in de realisatie van een verwijzende website die burgers naar het juiste loket of beheerder verwijst. Deze website zal ook een lijst van veel voorkomende vragen en antwoorden bevatten. De website omvat voorts een overzicht van de telefoonnummers van verschillende organisaties waar urgente klachten en meldingen, met name buiten kantooruren, kunnen worden gemeld.

De initiatiefgroep heeft tevens ingestemd met het voorstel om een businesscase uit te werken voor een landelijk doorverbindnummer voor urgente klachten en meldingen.

Na deze twee principebesluiten zal de komende tijd gewerkt worden aan de verdere uitwerking. Punten die daarbij aan de orde zullen komen zijn onder andere waar de website zal worden gehost, de kostenverdeling en het uitwerken van de businesscase voor het landelijk doorverbindnummer.