Infraquest en fluisterasfalt

28 februari 2014

Recent was er in de landelijke pers veel aandacht voor Fluisterasfalt (Ultra Stil wegdek) en verjongingscrème voor asfalt. Deze innovaties uit de markt worden binnen InfraQuest, het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, TUDelft en TNO op het gebied van wegen en constructies, beoordeeld (gevalideerd). Via diverse workshops en symposia wordt de binnen InfraQuest opgedane kennis gedeeld met andere overheden en marktpartijen.  Resultaten van deze bijeenkomsten en projecten zijn te vinden op de websites van het Corporate Innovatie Programma (CIP) van Rijkswaterstaat:

Ultra Stil Wegdek

Naast deze projecten werkt InfraQuest ook aan innovatieve oplossingen voor droge en natte kunstwerken en tunnels. Voor meer informatie www.infraquest.nl.

In toenemende mate wordt ook kennis van andere overheden meegenomen in de evaluatie van de innovaties.  Heb je interesse om te participeren in een InfraQuest project neem dan contact op met de programmamanager van InfraQuest (via de link contact op de website).