Hoe gaat het met YPN?

25 september 2012

Platform WOW groeit en steeds meer water- en wegbeheerders weten elkaar te vinden en zoeken de samenwerking met elkaar op. Dit jaar start daarbij ook een netwerk waar jongeren in deze sector elkaar kunnen vinden: het WOW Young Professional Network.

Angèle Baas (Provincie Noord-Holland) is betrokken bij het opzetten hiervan.
"Het Young Professional Network (YPN) van WOW is een netwerk voor alle jonge professionals (tot en met 36 jaar) die werken in een weg- vaarweg- of waterbeheer organisatie van de overheid. We bieden een ontmoetingsplek om jongeren uit je eigen vakgebied te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen. We hebben bewust gekozen om één netwerk voor zowel de weg als water sector op te zetten, zodat we een brede groep krijgen. Bovendien leeft in beide sectoren vaak dezelfde problematiek."  

Angele Baas

Het YPN geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en de initiatiefgroep van Water Ontmoet Water. Deze zomer zijn de eerste bijeenkomsten geweest en is er een advies opgesteld over hoe de verschillende bij WOW aangesloten organisaties meer kunnen investeren in jong talent. Het advies bestaat uit drie delen en elk onderdeel uit concreet geformuleerde acties:

1. Jongeren al vroeg te enthousiasmeren voor de sector door bijvoorbeeld op middelbare scholen als gastdocent op te treden of actuele casussen door creatieve middelbare scholieren of studenten op te laten lossen.
2. Een breed traineeship opzetten om jongeren naar de sector toe te trekken. Het is de bedoeling dat de trainee bij verschillende organisaties opdrachten uitvoert en zich zo breed kan oriënteren. Dit is een mooie start om jongeren te binden aan de sector.
3. Het laatste onderdeel richt zich op het behoud van jongeren voor de sector. Voorgesteld wordt om loopbaanpaden uit te stippelen en te zorgen voor interessante opdrachten waar jong talent zich in kan ontwikkelen. Het YPN stelt voor dit te doen met een talentenpool. Een pool die talenten detacheert bij diverse aangesloten overheden.

Mayella Wijn

Mayella Wijn (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) heeft ook meegeschreven aan het advies: "Het is prettig om te weten dat het 'probleem' van het niet erkennen en aantrekken van jong talent door heel Nederland speelt. We kunnen ons er samen sterk voor maken om ons kenbaar te maken en ons te laten zien als belangrijk toekomstelement voor de weg en water sector."

 

Het advies is goed ontvangen door de directeuren in de initiatiefgroep Water ontmoet Water en het bestuur Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders. Binnenkort gaan de young professionals samen met de directeuren en een aantal HRM professionals om de tafel om het advies verder vorm te gaan geven. Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden. Meer informatie of aanmelden voor een bijeenkomst? Stuur een mail naar ypn@platformwow.nl