Het Young Professional Network: ook in 2014 samen actief!

31 januari 2014

Binnen Platform WOW hebben jonge professionals een eigen netwerk; het Young Professional Network (YPN). Het YPN is een netwerk voor alle jonge professionals (tot en met 36 jaar) die werken bij een weg-, vaarweg- of waterbeheer organisatie. Het netwerk biedt een ontmoetingsplek om jonge professionals binnen het eigen vakgebied te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast geeft het YPN gevraagd en ongevraagd advies aan directeuren van verschillende organisaties die samen het bestuur van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en de initiatiefgroep van Water Ontmoet Water vormen.

Een nieuwe voorzitter

Dit jaar start het YPN met een nieuwe voorzitter. Vanaf 1 januari heeft Hans Merks het stokje overgenomen van Angèle Baas die het YPN vanaf 2012 met veel plezier en enthousiasme heeft getrokken. Hans is werkzaam beleidsadviseur Water en Dijkenbij Waterschap Rivierenland. Daar werkt hij aan beleidsplannen voor de hoogwaterbescherming en het waterbeheer in het rivierengebied. Hans was voorheen voorzitter van het jonge ambtenarennetwerk Stroom! Regio Rivierenland. Hans vertelt: 'Ik heb het YPN leren kennen bij een bijeenkomst afgelopen voorjaar. Toen ik hoorde dat er een nieuwe voorzitter  werd gezocht heb ik geen moment getwijfeld om deze taak met beide handen aan te pakken!' Het team van WOW wenst Hans veel succes met zijn nieuwe rol als voorzitter van het YPN en bedankt Angèle voor haar inzet en alle positieve energie voor en aan het YPN!

Hans Merks

De plannen voor 2014

In 2014 gaat het YPN verder met het uitwerken van de initiatieven die in 2013 zijn opgestart. Zo zal op donderdagmiddag 13 maart een workshop worden georganiseerd rondom kennismanagement en kennisoverdracht binnen organisaties. Deze workshop is bedoeld als nadere uitwerking van het advies over kennisoverdracht dat in 2013 is opgesteld. Bij de workshop worden bestaande initiatieven van organisaties tegen het licht gehouden met als doel om met elkaar de 'best practices' te bepalen. Wil je deelnemen aan de workshop? Mail dan naar ypn@platformwow.nl. Verder zullen we in 2014 een aantal leuke en inspirerende bijeenkomsten organiseren om je kennis en netwerk te verbreden. Het hoogtepunt van 2014 is de week van de WOW-factor! Van 2 tot en met 6 juni 2014 is de Week van de WOW-factor. Een week met een vol programma van interessante activiteiten en de WOW Young Professional Challenge. Ook het YPN zal die week prominent in beeld zijn! Zorg dat je erbij bent en meld je aan!

Enthousiaste Young Professionals gezocht!

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van het YPN of heb je ideeën over bijeenkomsten? We zijn op zoek naar actieve en enthousiaste jonge professionals! Via de afspraken die de verschillende organisaties met elkaar hebben gemaakt rondom personele uitwisseling is het mogelijk dat je hier uren voor kunt krijgen. Maar eenmalige inzet is ook welkom! Interesse of vragen? Mail dan naar ypn@platformwow.nl of mail de WOW makelaar: ronald.wielinga@platformwow.nl. Daarnaast hopen we je natuurlijk te zien bij de YPN bijeenkomsten of bij de Week van de WOW-factor!