Help! Een hoosbui en het riool loopt over, wat nu?

11 december 2017

Huizen onbewoonbaar na hoosbui: 'Alles, alles is nat, alles', ‘Hoosbuien zorgen voor overlast in Groningen en Drenthe’, ‘Riool stroomt het huis binnen bij een lange hoosbui’, ‘Zelfs de gloednieuwe riolering trekt wolkbreuk boven Deurne niet’, ‘Hengelo doet na hoosbui onderzoek naar extra maatregelen’. Zomaar een aantal koppen uit de krant van het afgelopen jaar.

Weg- en waterbeheerders hebben een belangrijke rol in het nemen van beheermaatregelen voor nieuwe risico’s van de klimaatverandering. Deze maand staan clusterbuien en hoe je je daarop als ambtenaar, maar vooral samen met kenniswerkers en/of ondernemers kunt voorbereiden in de schijnwerper met een webinar van Amsterdam Rainproof op maandag 18 december.

Vragen die spelen bij weg- en waterbeheerders
- Kunnen onze wegen en onze kunstwerken de grote waterplenzen voldoende snel verwerken?
- Zijn de waterafvoeren van onze onderdoorgangen en aquaducten hierop berekend?
- En inspecteren we dat genoeg, houden we de doorsteken op tijd schoon?
- We leggen uit geluidsoverwegingen steeds meer wegtracés verdiept aan, maar moet je dat wel willen?
- En kunnen we al dat extra water wel op tijd bergen en vervolgens kwijt in de boezem van het waterschap?

Amsterdam Rainproof werkt samen aan oplossingen

Straten staan blank, kelders lopen vol water… Allemaal zeer ongewenste gevolgen van clusterbuien en het riool dat zoveel regen in korte tijd niet aankan. Daniël Goedbloed van Amsterdam Rainproof: “Deels hebben we die kwetsbaarheid zelf veroorzaakt. Steden zijn volgebouwd met tegels en oude waterlopen zijn dichtgegooid. Het gevolg hiervan is dat de kans op waterschade stijgt.” Amsterdam Rainproof keek naar bestaande oplossingen, zoals meer groen, waterlopen en waterbergingen en bracht ze samen met overheid en ondernemers in de praktijk. Niet voor niets won Rainproof Amsterdam dit jaar de WOW-prijs voor beste samenwerking. De jury: “Samen bewerkstelligt Amsterdam Rainproof druppelsgewijs een fundamentele verandering in het klimaat denken en doen.”

Doe alles wat je doet ‘rainproof’

Maatregelen die je altijd kunt nemen
- Meer groen.
- Inventariseren van plekken waar meer maatregelen als waterlopen, waterbergingen en meer groen nodig zijn.
- Elke druppel telt: grote of kleine rainproof maatregelen. Daarom is het belangrijk dat we zowel op kleine als grote schaal nadenken over de regenbestendigheid van de stad.

Daniel: “De essentie is dat elke druppel telt. Of je nu bewoner, ambtenaar, kenniswerker of ondernemer bent, als je iets doet, doe het dan rainproof. Met z’n allen kunnen we de sponswerking van onze steden vergroten en transformeren tot steden die slim hoosbuien naar z’n hand zetten. Zo laten we de regen in ons voordeel vallen. Waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes: er zijn heel veel oplossingen die schade voorkomen, en die de stad tegelijkertijd mooier maken. Win-win dus. Ik doe dit voor Amsterdam, maar het concept kan natuurlijk in elke stad uitgerold worden. We krijgen te maken met extreem weer, wees je hier bewust van en handel ernaar. Ons land regenbestendig houden doen we samen. Iedereen kan wat doen; elke druppel telt!”

Daniel GoedbloedMis het niet: webinar Amsterdam Rainproof 18 december

In dit webinar op 18 december om 14.00 uur vertelt Daniel Goedbloed in een half uur over de activiteiten die in het kader van het programma worden uitgevoerd, de uitdagingen in de samenwerking, kritische succesfactoren en toekomstige plannen en initiatieven van Amsterdam Rainproof. 

Meer informatie over Amsterdam Rainproof

Uitdaging voor weg- en waterbeheerders: stresstest Deltaplan
Alle gemeenten, waterschappen en provincies krijgen te maken met de stresstest van het Deltaplan Ruimtelijke adaptie. Dit plan moet Nederland beter weerbaar maken tegen extreme weersomstandigheden. Werken we in Nederland niet goed samen, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Met het plan wordt inzicht verkregen in kwetsbare locaties met het oog op extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen. Rainproof draagt hier een steentje aan bij, doordat het een kennisportaal is waar je veel informatie, kennis en maatregelen per doelgroep kunt vinden.