Grip op logistiek voor stedelijk beleid & beheer

15 juli 2019

Welke gemeente kent het niet: transporteurs die midden op de weg staan te laden en lossen, vrachtwagens die moeten omdraaien over het fietspad heen omdat er wegwerkzaamheden zijn op de route voor hen, of de lange files achter een klemgereden vrachtwagen in een tunnel. Goederentransport in en om de stad kan echt onveilige situaties veroorzaken, naast de uitstoot en geluidsoverlast die er ook bij komen kijken. We kunnen het de sector nauwelijks kwalijk nemen: de regels rond milieuzones, venstertijden, maximum beperkingen en voorkeursroute verschillen per gemeente en waren niet openbaar toegankelijk of zeer moeilijk vindbaar. Daar komt nu verandering in. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een samenwerking aangegaan met data science bedrijf Matrixian. 

Logistieke data verzamelen: pittige klus

Matrixian heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gelegd met gemeenten om logistieke data te verzamelen en te controleren. Dit bleek niet altijd gemakkelijk: data was verouderd of niet aanwezig, informatie was verspreid over meerdere personen of de juiste contactpersoon was niet te vinden. Op dit moment heeft zo’n 10% van de top 50 gemeenten de logistieke data correct en volledig aangeleverd. Het overzicht van al deze gegevens is nu hier beschikbaar.

Het doorgeven en actueel houden van de data is van groot belang voor een bereikbare, leefbare en veilige stad en streek, zowel voor de uitvoering en handhaving van overheidstaken als voor de private sector. IT-leveranciers van logistieke planningssoftware zullen de gegevens gebruiken om hun software te verrijken. Door informatie over milieuzones en venstertijden toe te voegen aan de planning wordt vrachtverkeer direct veiliger en efficiënter: zoekverkeer wordt voorkomen, vrachtwagens rijden niet langer door te lage tunnels en hoeven niet te draaien in de binnenstad omdat zich een onverwachte situatie voordoet. En daarbij ook aanzienlijk minder emissies: in deze tijden van klimaaturgentie en stedelijke leefbaarheid en gezondheid zijn dit relatief goedkope, snelle en makkelijke verbeteringen in beleid en beheer.

Hoe kun jij helpen?

Houd grip op de logistiek in jouw regio door de gegevens aan te vullen en te controleren in de portal. Dit is de centrale omgeving waar straks vervoerders en verladers uit zullen putten. Registreren kan hier. De portal is eenvoudig te koppelen met jouw eigen database. Matrixian staat klaar om je te helpen bij de invoer: bel naar 020-2441833 of mail project manager Floris Henkelman op floris.henkelman@matrixiangroup.com

De ontwikkeling van de portal is onderdeel van het programma Connected Transport Corridors, een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en marktpartijen om de bereikbaarheid van steden en de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken.