Gladheidbijeenkomst Zuid-Holland

02 november 2012

Begin oktober kwamen 39 gladheidcoördinatoren uit Zuid-Holland bij elkaar op boerderij de Paardenstal om met elkaar te praten over samenwerken. Op deze landelijke locatie was er tijd om eens 'out of the box' te denken en de gedachten open te zetten voor samenwerking.

Gladheidbestrijding Midden-Delfland
Ronald Kluiters (Teamleider buitendienst openbare werken) vertelde over de gladheidbestrijding in de gemeente Midden-Delfland. Dit is een kleine gemeente met ongeveer 18.000 inwoners. Servicegerichtheid is kenmerkend voor de gladheidbestrijding bij deze gemeente: de burgers zijn belangrijk. Er wordt veel gedaan om ouderen, maar ook fietsende kinderen, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met hulpdiensten, vrijwilligersorganisaties en woningstichtingen. Ook buiten de gemeente wordt er veel samengewerkt met andere gemeentes, provincie, Rijkswaterstaat, weerbureaus en aannemers. Voor Midden-Delfland is samenwerken vanzelfsprekend en kost in de meeste gevallen niet meer tijd dan één telefoontje.

Wat doen ze in Overijssel?
Jan Muizelaar (Teamleider buitendienst openbare werken bij de provincie Overijssel) was speciaal naar Zuid-Holland gekomen om de wegbeheerders iets te vertellen over het Overijsselse model van samenwerken. Daar zijn ze in 2004 begonnen met samenwerken. Eerst tussen Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel en later ook met gemeentes. Vanuit een cafetariamodel kan iedere wegbeheer zelf bepalen op welke gebieden hij wil samenwerken. Hij kan dus zelf een keuze maken uit bijvoorbeeld communicatie, inkoop, beleid en kennis. In Overijssel denkt men vanuit het motto; "veilig van kerkplein naar snelweg, ook in de winter ". Een weggebruiker moet dus veilig van A naar B kunnen zonder hinder te ondervinden van de grenzen van de wegbeheerder. Vanuit de wegbeheerders geredeneerd zou je moeten samenwerken om elkaar te verstreken door bijvoorbeeld kennis te delen, maar het levert ook synergie op.

Toekomstperspectief
In de toekomst kunnen we waarschijnlijk niet meer om samenwerken heen. Veel infrastructuur is na de oorlog aangelegd en zal op korte termijn vervangen moeten worden. Hierdoor is er hoogstwaarschijnlijk minder geld voor ander activiteiten op het gebied van wegbeheer zoals gladheidbestrijding. Samenwerken wordt dus noodzaak.

Discussie
Onder leiding van Jan Harm Brouwer (manager BEREIK!) is er gediscussieerd over samenwerken in Zuid-Holland. Wat is het doel van samenwerken? Het doel is een betere kwaliteit voor de weggebruiker. Een ander doel zou kunnen zijn besparing. Toch is het niet altijd direct duidelijk of samenwerking een kostenbesparing oplevert. Bij de Zuid-Hollandse wegbeheerders is veel enthousiasme om met elkaar samen te werken, maar er is wel een trekker nodig. Dit zou voor de het landelijk gebied de provincie Zuid-Holland kunnen zijn, maar voor het stedelijk gebied lijkt het logisch om dit door de gemeente Rotterdam en Den Haag op te pakken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding over de boerderij en een netwerkborrel om nog even na te praten over de mogelijkheden op het gebied van samenwerking op gladheid.