Gezamenlijke strooikaart ontwikkeld in provincie Utrecht

20 april 2017

Detailkaart _Soest (erberg )370In de provincie Utrecht is er een gezamenlijke strooikaart opgezet, die de strooiroutes van verschillende gemeenten in beeld brengt. 

Hiermee hebben de deelnemende gemeenten (onder andere Utrecht en Amersfoort) snel en eenvoudig inzicht in de raakvlakken. Zo kunnen zij er makkelijker voor zorgen dat wegvakken aan de rand van de gemeente niet dubbel of juist niet worden gestrooid.

De kaart wordt in stappen uitgebreid met gegevens van alle gemeenten binnen de provincie en op termijn ook beschikbaar gesteld voor de inwoners van de provincie Utrecht. Bekijk hier de strooikaart.

De strooikaart kwam tot stand tijdens een aantal door platform WOW georganiseerde overleggen. In 2015 hielp platform WOW ook al bij het opzetten van een gezamenlijke communicatietoolbox.

Overzichtskaart _PU600