Gezamenlijke onderzoek RWS en provincies

15 oktober 2012

Voor de zomer is een pilotonderzoek uitgevoerd waarbij vragen over de provinciale wegen hebben meegelopen in een belevingsonderzoek van Rijkswaterstaat. De resultaten hiervan zijn besproken in het bestuur van WOW en het IPO Vakberaad Beheer en Bouw en vervolgens is besloten om hier een vervolg aan te geven. Onder de vlag van platform WOW wordt volgend jaar een nieuw gezamenlijk onderzoek uitgevoerd. Een op zichzelf staand onderzoek wordt uitgevoerd onder de hoede van een projectteam waarin zowel RWS, als de provincies vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 uitgevoerd.