Gezamenlijke agenda drones is hard nodig

12 december 2016

De huidige regelgeving staat snelle innovatie van drones in de weg. Er is een andere mindset en een gezamenlijke aanpak nodig. Dat was een van de conclusies na de bijeenkomst ‘Drones in het publieke domein’. Op 7 december kwamen ruim honderd geïnteresseerden naar Fort 1881 in Hoek van Holland waar Rijkswaterstaat deze bijeenkomst organiseerde. Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu herkende zich in bovengenoemde uitspraak en werkt daarom onder andere aan een actieagenda drones.

Nederland droneland

Actieagenda

Om ervoor te zorgen dat er meer ruimte komt voor de toepassing van drones is het ministerie aan de slag gegaan met nieuwe regelgeving en betere samenwerking met de sector. “Het streven is om gezamenlijk op te trekken en dit heeft al geresulteerd in een actieagenda drones, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. We willen nu echt werk maken van testlocaties en regelgeving die mogelijk maakt in plaats van belemmert,” vertelt Frequin.

Testlocaties

Ook Tjerk Gorter, voorzitter van het Dutch Drone Platform, vindt dat er teamwork en tempo nodig is. “Op dit moment is Nederland op België na het meest restrictieve land in Europa als het om drones gaat. Daarom moeten we nu de krachten bundelen en moet er onder meer werk gemaakt worden van de testlocaties  zoals Twente, Woensdrecht en Valkenburg. “Testen is een onderdeel van het bredere innovatieproces. Als je aan het innoveren bent, moet je snel dingen kunnen testen, om daarna weer direct naar de tekentafel te gaan. Dat vereist wel dat de testprocessen geprofessionaliseerd worden, en dat zowel I&M als de ILT betrokken worden bij het inrichten van die processen.

Drone bijeenkomst 7 dec tekening

Workshops

Na de presentaties konden de aanwezigen tijdens workshops hun feedback geven op de (vermeende) knelpunten die er zijn in verschillende sectoren zoals natuur&agro, inspecties, search&rescue en monitoring. Met die feedback gaat het ministerie tijdens zogenaamde high level meetings aan de slag. Bij deze meetings zitten vertegenwoordigers van zowel het ministerie van I&M als de IL&T, LVNL, Dutch Drone Platform en DARPAS, zodat gezamenlijk  concrete acties uitgewerkt kunnen worden.

Voetbaldrone

In de pauze werd in de gangen van Fort 1881 een demonstratie gegeven met de voetbaldrone van Ronik. Deze innovatie was al beloond met een innovatie Oscar door Mark Frequin en Aad van den Burg van Rijkswaterstaat. Het is een aanmoedigingsprijs voor dronepartijen om nog meer te innoveren en om creatieve oplossingen te bedenken zodat veilig en efficiënt vliegen met drones mogelijk wordt.