Gezamenlijk beheer verkeersregelinstallaties

27 juni 2016

Onlangs hebben Willy Dekker (namens Rijkswaterstaat) en Gert Hofman (namens de provincie Zuid-Holland) in het directeurenoverleg van WOW, hun handtekening gezet onder de overeenkomst om het beheer van verkeersregelinstallaties (VRI's) gezamenlijk uit te voeren.

Al een hele tijd delen kruisende wegbeheerders de kosten van het dagelijks beheer en onderhoud aan verkeerregelinstallaties. Dat gebeurde vaak op basis van mondelinge afspraken met elkaar, waarbij de kostenverdeling is gebaseerd op de zogenaamde “potentheorie”.  Deze verdeling van kosten gaat uit van het aantal wegen (poten) waarmee op de kruising wordt aangesloten. Als een wegbeheerder bijvoorbeeld met één weg aansluit op een kruising van in totaal vier wegen dan draagt deze wegbeheerder voor een kwart (25%) bij in de kosten van het dagelijks beheer en onderhoud van de betreffende verkeerregelinstallatie. Naast de kostenverdeling wordt in de overeenkomst ook vastgelegd bij welke wegbeheerder het initiatief tot het beheer en onderhoud voor de betreffende verkeersregelinstallatie ligt.