Genomineerden WOW-prijs

07 september 2017

Record aantal inzendingen van hoge kwaliteit

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Het samenwerkingsvoorbeeld kan alleen (vaar)wegbeheer of waterbeheer betreffen, maar ook een combinatie van beide. De winnaar ontvangt eeuwige roem en een bedrag van 15.000 euro om de samenwerking een stap verder te brengen. Dit jaar is de uitreiking extra bijzonder, omdat we op 5 oktober ook ons 10-jarig bestaan vieren.

Jury WOW-prijs

De jury had het zwaar. Met een recordaantal inzendingen van 58 van ook nog eens hoge kwaliteit was het moeilijk kiezen wie de WOW-prijs 2017 zou krijgen.

De driekoppige jury, bestaande uit (v.l.n.r.) Tanja Klip-Martin (dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe), Kai Feldkamp (programmadirecteur Smart mobility Rijkswaterstaat) en Tim Busscher (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen), nam zijn taak serieus en discussieerde over een waardige winnaar tot er witte rook was.

Tipje van de sluier
Wie de winnaar is, blijft geheim tot donderdag 5 oktober, want dan wordt de WOW-prijs uitgereikt tijdens de WOW-dag. We lichten wel een tipje van de sluier. De jury kon kiezen uit zes voorgeselecteerde inzendingen. De voorselectie was gemaakt door het programmabureau van platform WOW van Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Aan de jury de schone taak om hier een top drie inzendingen uit te halen en natuurlijk een winnaar.

Criteria
De voorselectie door het programmateam en de selectie van de jury werd gedaan op basis van drie criteria. Als eerste de diversiteit van de samenwerkingspartners en/of de intensiteit van de samenwerking. Als tweede de mate van realisatie en het bewezen effect van het project. Als laatste de mate van duurzaamheid en innovatie.

Top 3
De zes projecten werden langs de meetlat gelegd en beoordeeld op basis van de drie criteria. Drie projecten kregen een nominatie. We noemen ze in alfabetische volgorde:

  • Amsterdam Rainproof: een innovatief netwerk/platform -aanpak om stedelijke gebieden regenbestendig te maken, samen met de mensen die wonen en werken in en aan de stad. Bekijk de animatie.
  • Meer waarde halen uit woekerende (water)planten: negen waterschappen, Rijkswaterstaat, STOWA, Wageningen Universiteit en verschillende bedrijven werken samen om een transitie te realiseren, waarbij woekerende waterplanten worden geoogst en omgezet in waardevolle bouwstoffen.
  • Moving Traffic A20 Rotterdam: een hands-on team van data-analisten en verkeerskundigen van verschillende organisaties en wegbeheerders wist de reistijd op het drukste stuk van de A20, fileknelpunt 1 in NL, aantoonbaar te verbeteren.

Vol spanning aftellen
Voor de drie genomineerden wordt het een spannende tijd. Zij tellen de dagen tot donderdag 5 oktober af. Dan weten zij wie de winnaar is. In de tussentijd kunnen ze een mooie speech voorbereiden en bedenken hoe ze het prijzengeld gaan inzetten.

Dank en chapeau!
Platform WOW dankt alle inzenders. De diversiteit aan ingezonden projecten was groot. Het blijft mooi om te zien hoe divers het beheersgebied van alle (vaar)weg- en waterbeheerders is. Hoe innovatief projecten bezig zijn en hoe goed er al wordt samengewerkt. Chapeau! Alle ingezonden projecten zijn vanaf 5 oktober terug te vinden in de digitale uitgave WOW Prijsvraag 2017.