Gelderland verder met gladheidbestrijding

30 maart 2012

Op 19 maart kwamen in Rheden, Gelderland, wegbeheerders bij elkaar om verder te praten over gladheidbestrijding. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de stadsregio Arnhem-Nijmegen in samenwerking met WOW. In december 2010 vond al eerder een bijeenkomst in Gelderland over dit onderwerp plaats. Vanwege bestuurlijke prioriteiten lag het daarna even stil, maar nu wordt de draad weer opgepakt.

Jan Muizelaar, vertegenwoordiger van WOW in Noordoost Nederland, gaf per mail tips aan de aanwezigen om de samenwerking op het gebied vgladheidan gladheidbestrijding verder vorm te geven. Bijvoorbeeld:
"Ben bereid om over grenzen heen te kijken en te ontschotten", "opereer op basis van gelijkwaardigheid" en "begin samenwerking op de werkvloer". Vervolgens hield Fred Aalders van de gemeente Nijmegen een presentatie waarin hij een toelichting gaf op de problemen die speelden met gladheidbestrijding in Nijmegen. Naar aanleiding van kritiek van burgers wordt er nu jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Fred vertelde wat voor veranderingen er zijn doorgevoerd.

Daarna was de beurt aan Harry Jans van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Hij lichtte toe op welke manier zij samen met de provincie Overijssel een contract voor gladheidbestrijding op de markt gaan zetten. RWS wilde een aannemer en de provincie had behoefte aan een iets kleinere contractvorm. Uiteindelijk zijn de partijen een vorm overeengekomen waarbij vijf percelen, met ieder een eigen aannemer, zijn vastgesteld.

Vervolgens ging de groep uiteen in drie subgroepen om invulling te geven aan drie vragen:
- Waar/hoe wordt al samengewerkt?
- Op welke gebieden wordt afgeraden om samen te werken?
- Welke kansen zien we wat betreft samenwerking?

Een werkgroep gaat aan de slag met de antwoorden en zal deze - waar mogelijk - in concrete acties omzetten.