Finale Knappe Waterhoofden: wie heeft het beste idee voor waterinnovatie?

13 april 2018

Op vrijdag 20 april vindt de finale van de Knappe Waterhoofden wedstrijd plaats bij waterbedrijf Dunea op de productielocatie in Scheveningen. Knappe Waterhoofden is een nationale wedstrijd voor HAVO- en VWO scholieren tussen de vijftien en negentien jaar, die draait om het beste idee voor waterinnovatie. Tijdens de finale pitchen 25 scholieren, verdeeld over tien groepen, hun profielwerkstuk aan een vakkundige jury, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

Logo Knappe WaterhoofdenVoor de winnaar of winnaars begint het na de wedstrijd pas echt. Eind augustus mogen zij Nederland gaan vertegenwoordigen bij de prestigieuze Stockholm Junior Water Prize, die wordt georganiseerd tijdens de World Water Week van 26 tot en met 31 augustus 2018 in Zweden. Een enorme eer en uitdaging om namens een van de ruim dertig landen een pitch te houden voor de Zweedse kroonprinses. Vorig jaar waren ook de Nederlandse ambassadeur en minister van Infrastructuur en Waterstaat hierbij aanwezig.

Tien inzendingen

Voor de finale zijn er tien inzendingen uitgekozen over een breed en actueel scala aan onderwerpen. Denk aan het opvangen en hergebruiken van hemelwater, het verwijderen van algen of medicijnresten uit afvalwater en waterveiligheid. De vierkoppige jury, bestaande uit waterprofessionals van Dunea, Arcadis, universiteit Utrecht en een voormalig deelnemer, zal een harde dobber krijgen om het beste innovatieve idee uit te kiezen.

Deelnemende scholen

De inzendingen komen van de volgende scholen: OSG Sevenwolden, Burgemeester Waldaschool, Christelijk Gymnasium Beyers Naude, Dr.-Knippenbergcollege, RSG Magister Alvinus, Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Haarlemmermeer Lyceum, Berlage Lyceum en het Jan Tinbergen College.

Platform WOW en Wetsus

Knappe Waterhoofden is een initiatief van Platform WOW en Wetsus en wordt georganiseerd om jongeren al vroeg kennis te maken met de waterwereld. Nederland loopt voorop als het gaat om waterveiligheid en -technologie, maar om dat zo te houden zijn onze waterprofessionals continu op zoek naar slimme jonge mensen met frisse ideeën. Projecten als Knappewaterhoofden en ikonderzoekwater.nl koppelen scholieren uit HAVO en VWO klassen aan waterbeheerders van rijk, gemeenten, onderzoeksinstituten, drinkwaterbedrijven, het bedrijfsleven of waterschappen, om hen op een krachtige manier in aanraking te brengen met dit maatschappelijke werkgebied. Dit levert vaak de mooiste ideeën op en leidt niet zelden tot een instroom van veelbelovende scholieren in studies die relevant zijn voor waterbeheer.

Over Platform WOW

Platform WOW stimuleert de samenwerking van (vaar)weg- en waterbeheerders van rijk, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en havenbedrijven.

Over Wetsus

Wetsus is het Europese kennisinstituut op het gebied van watertechnologie. Wetsus heeft een unieke omgeving gerealiseerd waarin tientallen onderzoeksinstituten vanuit heel Europa samen met meer dan honderd bedrijven gezamenlijk werken aan baanbrekende oplossingen voor de wereld waterproblematiek.

Over Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast ontvangt Dunea jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea beheert deze prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dat doet Dunea al ruim 140 jaar.