Eerste certificaten Brug- en Sluisbediening nieuwe stijl

04 oktober 2011


Tijdens de eerste WOW-dag op 28 september 2010 is een intentieverklaring Nautische leerlijn getekend. Hieronder kort de terugkoppeling van de eerste geslaagden die in het kader van de Nautische leerlijn een opleiding hebben gevolgd.

Deze zomer zijn in Groningen de eerste certificaten Brug- en Sluisbediening uitgereikt aan medewerkers van de provincies Groningen en Overijssel.
Nederlandse vaarwegbeheerders hebben één uniform opleidingsprogramma samengesteld voor de permanente her- en bijscholing van nautisch personeel. Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld door diverse opleidingsinstituten, maar ingekocht en aangeboden via de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO), dat ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma.

Nautische leerlijnModules
Het programma bevat onderwijsmodules op het gebied van wet- en regelgeving, rapportagevaardigheid, brug- en sluisbediening, patrouillevaartuigen, communicatie, nautische kennis, talen en incidenten. De modules zijn zo kort en functiegericht mogelijk. De cursisten in Groningen volgden nieuwe modules. Er zijn echter al eerder NNVO-certificaten uitgereikt, maar dat ging dan om bestaande modules. Zo volgden in 2010 meerdere kandidaten van de gemeente Den Haag de modules Marifonie en Klein Vaarbewijs. SwetsODV participeerde in een pilot voor E-learning. In dat traject haalden acht medewerkers een certificaat.