Een kijkje bij WOW Noordoost Nederland

13 november 2018

Binnen Platform WOW wordt er niet alleen op landelijk niveau samengewerkt, maar ook op regionaal niveau. Er zijn 5 WOW-regio's: Zuid-Holland, Utrecht, Zuid Nederland, Noordoost Nederland en Noord-Holland. Een kijkje bij Noordoost Nederland:

De bestuursvergadering van WOW Noordoost Nederland vergadert door de regio heen op verschillende locaties, deze keer in Emmen. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 mensen vanuit gemeenten, waterschappen, provincie en rijk op zowel het natte als droge domein.

Breed pallet aan onderwerpen

Gemeente Emmen inspireerde het bestuur met de plannen die zij heeft met het terrein van het oude Noorderdierenpark in het centrum van Emmen en met het huidige gebruik van het nieuwe Raadhuisplein. Vervolgens is een breed pallet onderwerpen de revue gepasseerd:

  • van circulariteit bij gemeenten
  • hoe we omgaan met stresstesten in de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen
  • de Omgevingswet bij weg/waterbeheerders in Noordoost Nederland
  • de invloed die wij als beheerders zelf hebben op overbelading bij vrachtwagens en daardoor schade aan de infrastructuur
  • het inkopen van bereikbaarheid in plaats van verkeerstechnische installaties
  • fietsveiligheid op onze fietspaden

Daarnaast is er concreet gesproken over de invulling van de bijeenkomsten in 2019. Een aantal bijeenkomsten die nu in de pijpleiding zitten voor het voorjaar gaan over stresstesten/klimaat, circulariteit, de omgevingswet en overbelading. Suggesties voor andere of nieuwe onderwerpen zijn natuurlijk altijd welkom. Je kunt hiervoor contact opnemen met Lindy Molenkamp (voorzitter) of Roel Brandt (regioadviseur, roel.brandt@platformwow.nl).

Meer informatie over de vijf regio's