Duurzaamheid

16 juli 2013

Op 19 juni was ik als WOW-bestuurslid op een bijeenkomst in Arnhem over duurzaamheid. De provincie Gelderland ondertekende de zogeheten Green Deal voor de GWW-sector. Daarmee verplicht zij zich om infrastructuur en gebiedsontwikkeling duurzaam uit te voeren en in te kopen. Achttien publieke en private organisaties zijn bij deze deal aangesloten, onder meer het Ministerie van IenM, ProRail, MKB Infra, NLingenieurs en mijn eigen werkgever, de provincie Overijssel.

Kunstenaar en ontwerper Daan Roosengaarde - misschien heeft u hem laatst wel gezien in De Wereld Draait Door - presenteerde enkele creatieve projecten rond het thema duurzaamheid. Zoals het interactieve kunstwerk 'Dune': een wuivend korenveld van kunststofvezels met honderden LED-lampjes, die oplichten als iemand langsloopt of de lampjes aanraakt. Van een onaantrekkelijke voetgangerstunnel maakte hij aldus een bijzondere plek waar mensen nu wél graag komen, een duister fietspad werd juist een aantrekkelijke fietsroute. Of de 'Smart Highway' (in samenwerking met Heijmans), waarbij glow-in-the-dark wegmarkering de route aangeeft en de straatverlichting grotendeels overbodig is … of oplichtende ijskristallen in het wegdek als de temperatuur onder 0 graden Celsius komt. Het was een inspirerende bijeenkomst, complimenten voor de organisatie aan Jos Oostveen van de provincie Gelderland!

Duurzaamheid is niet heel strak gedefinieerd, ieder heeft er eigen beelden bij. De kern is volgens mij dat we de automatische piloot uitzetten en net even iets verder denken dan wat strikt in onze (project-) opdracht staat, of wat we altijd deden. Zijn er mogelijkheden om milieuvriendelijke materialen te gebruiken? Om energie te besparen en uitstoot te beperken? Om infrastructuur zo uit te voeren dat het langer mee gaat? Om verbindingen te leggen waardoor meervoudig gebruik mogelijk wordt? Denk out-of-the-box en er blijkt opeens van alles te kunnen!

Wat is uw inspiratie om duurzaam te handelen? Zijn het uw kinderen, die u een betere wereld wilt nalaten? Zijn het mensen in ontwikkelingslanden, die het minder hebben dan wij? Of vindt u het gewoon leuk om samen met anderen iets nieuws te verzinnen en realiseren? Wat u ook drijft, duurzaamheid is voortaan een integrerend aspect van het werk in onze sector, net zoals veiligheid, bereikbaarheid, kosten/ baten, financiering, draagvlak … bent ú de volgende die óns inspireert?

 

Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp
Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen
Provincie Overijssel

Verslag Duurzaamheidsbijeenkomst