De essentie van het samen doen

18 april 2016

Jarenlang waren we in Nederland aan het werken aan uitbreidingen. Meer wegen en spannende kunstwerken. Beheer en onderhoud, laat staan vervanging, was minder spannend en had zeker bestuurlijk minder aandacht. De laatste jaren zie je dat gelukkig veranderen. En dat is maar goed ook. Alle wegbeheerders komen voor een groot dilemma te staan. Hoe zorgen wij op slimme manieren voor het beheer en onderhoud van ons steeds ouder wordende areaal? Allemaal zijn we de laatste jaren verwend met assetmanagement waardoor we steeds beter weten hoe ons areaal er voor staat. Maar hebben we allemaal nog wel de kennis in huis om dit areaal slim aan te pakken?

Noodzakelijke krimp, afscheid nemende generaties, maar ook alle veranderopgaven en reorganisaties hebben ertoe geleid dat wij als wegbeheerders onze kennis goed hebben opgeschud, verplaatst of er zelfs afscheid van hebben genomen. Daarvoor in de plaats hebben we hele slimme contracten bedacht en proberen we de markt aan te sturen op haar contractuele verplichtingen. Echt toetsen op kennis wordt steeds lastiger omdat we de echte kennis steeds minder in huis hebben. Gelukkig beseffen we de laatste jaren steeds beter dat een regie voerende overheid ook kennis in huis nodig heeft om een goede opdrachtgever te zijn. Laat die kennis nou steeds schaarser worden en dan zijn wij allemaal aan het vissen in dezelfde vijver om deze kennis aan ons te binden. Dan kunnen we bedenken hoe we deze noodzakelijke mensen aan ons gaan binden of we kunnen beseffen dat we deze mensen ook met elkaar kunnen delen. Daar komt voor mij WOW om de hoek. Wil je met elkaar samenwerken en werkelijk gebruik maken van elkaars kennis dan moet je elkaar wel kennen. De essentie van samenwerking is gebaseerd op een goede relatie met begrip voor elkaars relaties.

Zo heb ik de afgelopen jaren ook altijd gewerkt vanuit de provincie Utrecht. Daar mocht ik voorzitter zijn van het regionale overleg WOW, om op die manier mee te werken aan de goede samenwerking in Midden Nederland. Na tien jaar provincie was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die is er gekomen. Sinds 1 maart werk ik bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland en mag ik me weer voor WOW gaan inzetten. Dit keer in het landelijke bestuur. Een mooie eer en uiteraard zal ik me hier ook weer gaan inzetten voor de goede samenwerking tussen alle wegbeheerders. Want voor onze gebruikers is er maar 1 overheid. Aan ons om te laten zien dat we als 1 overheid kunnen samenwerken aan een mooi Nederland.

Eric Diepstraten,

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Eric Diepstraten