'Bring Paris Home'

08 november 2016

De opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden beperken. Dat spraken 195 landen af in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Er gebeurt al heel veel in Nederland, maar er is meer nodig en het moet sneller. Daarom stond de Nationale Klimaattop 2016 op 26 oktober in het teken van concrete klimaatactie. Let’s bring Paris home!

Deals over truck platooning, drijvende zonnepanelen, meer bomen, mooie voorbeelden en enthousiaste sprekers; ze waren allemaal te vinden op deze de Nationale Klimaattop 2016. WOW organiseerde ook een sessie. Twee bestuursleden van platform WOW, Lindy Molenkamp van de provincie Overijssel en Eric Diepstraten RWS Zuid Nederland, leidden deze sessie op inspirerende wijze. De centrale vraag was hoe de infrastructuur kan helpen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Onderwerpen als circulaire economie, energieopwekking en energieneutraal werden toegelicht, waarna we vooral in gesprek zijn gegaan met de deelnemers. En duurzaamheid heeft zeker niet alleen op de klimaattop onze aandacht. Zo hebben we onlangs een webinar over de aanpak duurzaam GWW georganiseerd en is er morgen een webinar over circulaire economie.

Deze laatste vindt plaats in de derde Week van de WOW factor, die inmiddels van start is gegaan. Maandag was ik aanwezig bij de kick-off van de Young Professional Challenge in Rotterdam. Na een rondleiding en uitleg over nut en noodzaak van akkers op daken in de stad en een inspirerend verhaal over het opzetten van RotterZwam door 1 van de juryleden van de Challenge ging de echte opdracht van start. Boeiend om te zien met hoeveel enthousiasme deze jonge collega’s hun tanden zetten in de pittige opdracht: 'Hoe kunnen we de overheid beter inrichten om resilience (weerbaar en veerkrachtig) initiatieven vanuit de maatschappij teondersteunen?' Ik ben heel erg benieuwd naar de uitwerking van dit vraagstuk van de diverse groepen. We zullen het donderdag zien! Overigens zijn we het meer dan eens met het motto van RotterZwam: “if you are prepared to give away all, you will receive more”.

Verder ontvingen we ook al het eerste verslag van een meeloopdag. In totaal lopen er deze weken bijna 400 collega’s een dag mee met elkaar. We horen altijd positieve verhalen terug over de ervaringen die mensen opdoen door een dag bij elkaar mee te kijken. Heel leerzaam en vaak ook nuttig!

Nieuw in deze Week van de WOW factor zijn de brainstormsessies die we organiseren. Deze gingen over assetmanagement, innovatie en duurzaamheid en risicomanagement. Een leuke manier om in korte tijd ideeën op te doen voor ons programma en goed om te zien dat zelfs digitaal er al koffieafspraken worden gemaakt!

Donderdagmiddag gaan we in op praktijkvoorbeelden rondom een duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Denk aan klimaatverandering en water in de stad, een fietspad opgebouwd uit gerecycled wc-papier, praktijkvoorbeelden duurzaamheid vanuit de provincies en de Omgevingswet. Verder in deze nieuwsbrief wederom veel aandacht voor SMART Mobility/zelfrijdende auto’s, omdat dat nu eenmaal een hot topic is en er veel kennis te delen valt. We sluiten de week af met de bekendmaking van de winnaars van de Challenge. Ben je ook benieuwd? Kom dan naar het Muntgebouw in Utrecht.

Ariea Vermeulen, programmamanager Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders