Betere afstemming kan miljoenen besparen bij dijkverbeteringsprojecten

23 maart 2017

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatwerken (ELW) verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken. Het is in Nederland toonaangevend op het gebied van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken. 

“Als beheerders van waterkeringen en netbeheerders beter samenwerken, kan dat jaarlijks miljoenen euro’s besparen. Bovendien wordt het risico op vertraging bij het uitvoeren van dijkverbeteringsprogramma’s veel kleiner. Daarom moet het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken (ELW) een grotere bekendheid krijgen”, aldus Nisa Nurmohamed en Albert de Beijer, respectievelijk voorzitter en secretaris van het ELW.

LeidingenWaterkeringbeheerders en beheerders van leidingnetwerken

In het expertisenetwerk, dat opereert onder de vlag van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer( STOWA), zijn zowel de waterkeringbeheerders als de beheerders van leidingnetwerken vertegenwoordigd. Het netwerk houdt zich vooral bezig met regelgeving voor pijpleidingen in en langs dijken en (vaar)wegen. Ook speelt het netwerk een belangrijke rol bij het vergaren en uitwisselen van kennis op het gebied van het (ver)leggen van pijpleidingen. Centrale vraag daarbij is of dat in waterkeringen risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid.

Vroegtijdig overleg zorgt voor optimale keuzes

Volgens ELW-voorzitter Nisa Nurmohamed gebeurt het nu dikwijls dat bij een aanpassing van een waterkering pas laat in het proces contact wordt gemaakt met de netbeheerders, omdat die leidingen aangepast of omgeleid moeten worden. "Onder tijdsdruk moet dan voor oplossingen worden gekozen die lang niet altijd optimaal zijn en bijna altijd duurder zijn dan als er eerder overleg was geweest. En er ontstaan vaak vertragingen in de uitvoering."

Terrein te winnen

Om tot betere afstemming te komen, sloten de Unie van Waterschappen en het Platform Netbeheerders eind 2012 een convenant. Maar volgens De Beijer is er op het gebied van afstemming nog steeds veel terrein te winnen. “Niet voor niets besloten de Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Uniecommissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen september vorig jaar de Project Overstijgende Verkenning (POV) Kabels & Leidingen te starten. De resultaten van deze POV moeten ertoe leiden dat verbeteringsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma slimmer, sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Het ELW speelt hierin een belangrijke rol. “We zoeken actief verbinding met platforms als WOW om de problematiek van leidingen in waterkeringen onder de aandacht te brengen alsook de bekendheid van het ELW te vergroten zodat de waterkeringbeheerders en netbeheerders elkaar beter weten te vinden.”

Inbreng leveren bij het concept plan van aanpak

Een concept-plan van aanpak voor deze POV wordt binnenkort voorgelegd aan betrokken partijen. Volgens Nurmohamed biedt dit ook partijen binnen Water Ontmoet Water een uitgelezen kans om inbreng te leveren. “Daarnaast gaan we zo veel mogelijk praktijkprojecten benutten waarin projectinnovaties een toepassing kunnen krijgen. Dat biedt leden van WOW kans om concrete vragen in te brengen en in lopende projecten oplossingen te zoeken.” Nurmohamed nodigt WOW’ers uit om deel te nemen aan de klankbordgroep van de POV Kabels & Leidingen. Daarnaast is voor de POV een online Community Kabels en Leidingen gestart vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer over ELW

Een korte introductie over het ELW is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=IY6X7l3hiVM

Wil je contact opnemen met het ELW, heb  je ideeën voor samenwerking of vragen? Neem contact op met Nisa Nurmohamed, voorzitter ELW: 06 – 82167644 / nisa@nisanurmohamedadvies.nl of Albert de Beijer, secretaris ELW: 088 974 33 82 / a.debeijer@wshd.nl.