Bestuurders, blijf goed op de weg letten!

07 november 2016

In opdracht van de provincie Utrecht deed Royal Haskoning DHV onderzoek naar de invloed van de wegmarkering (lijnen) op ‘rijtaakondersteunende systemen’. In dit specifieke geval naar Lane assist systemen, een functie in nieuwere auto’s die erop gericht is om de bestuurder te helpen voorkomen dat hij ongepland zijn rijstrook verlaat. Het doel van dit soort systemen is om het rijden veiliger en duurzamer te maken. Wat zijn de bevindingen?

Mark Gorter van Royal Haskoning DHV vertelt: “uit eigen ervaring blijkt dat er nog wel wat haken en ogen aan zitten. Het systeem werkt namelijk alleen goed als de markering ook goed te zien is. De provincie Utrecht had interesse in dit onderzoek. De provincie heeft een budget voor innovatie en verkeersveiligheid en was benieuwd hoe haar wegen zouden presteren. We hebben een veldtest uitgevoerd. Ze hebben het systeem met vier verschillende auto’s op verschillende soorten wegen en in allerlei omstandigheden (overdag, ’s nachts, regen, zon etc) getest. Conclusie was dat het systeem niet goed functioneert in de volgende gevallen:

- Als de zon spiegelt op een nat wegdek

- Als er wegverlichting aanwezig is en het ’s nachts regent (dan is er ook veel spiegeling en weinig contrast)

- Als er veel bomen langs de weg staan (daardoor ontstaan schaduwpatronen op het wegdek)

- Als er vuil op de weg ligt (dat heeft invloed op de belijning, waardoor die niet goed zichtbaar is.

Het is belangrijk om deze conclusies te delen met de bestuurders van auto’s met deze systemen. Zij moeten zelf echt goed op blijven letten. Voor de provincie Utrecht is het belangrijk dat de wegen en de belijning zo goed mogelijk onderhouden worden. Hoe staat het bijvoorbeeld met de afwatering en moet de verlichting misschien aangepast worden? De provincie gaat op basis van dit onderzoek vooralsnog niet haar beleid aanpassen. Het was een indicatief onderzoek. In de meeste gevallen wordt de rijstrook goed herkend. Als dat niet het geval is, dan heeft de mens ook moeite met het herkennen van de grenzen van de rijstrook. Bovendien is men van mening dat de systemen nog maar aan het begin van hun ontwikkeling staan.

De provincie houdt de resultaten van het onderzoek wel in het achterhoofd en blijft de ontwikkelingen volgen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is er door Royal HaskoningDHV in samenwerking met de ANWB een enquête uitgezet onder automobilisten met een genoemd systeem in hun auto. Hieruit bleek dat er een groep mensen is die het systeem overschat. Als zij zich niet verdiept hebben in de werking ervan (zonder gedegen voorbereiding) dan brengt dat risico’s met zich mee. Om automobilisten hierover te informeren brachten de organisaties een persbericht uit. Ook werden de resultaten gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres op 3 november.

Bericht Royal Haskoning

Bericht ANWB