Besparingsplan in Noord-Holland gepresenteerd

02 september 2014

Besparingsplan in Noord-Holland gepresenteerd

Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, stijgen de maatschappelijke kosten van schoon water. Om schoon water in de toekomst betaalbaar te houden, besparen gemeenten, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf 2020 jaarlijks 30 miljoen euro op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering.

Afgelopen maandag overhandigden de waterketenpartners in PWN-bezoekerscentrum De Hoep hun samenwerkingsplannen aan Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Lees verder

Meer van deze samenwerkingsinitiatieven en achtergronden lees je op

samenwerken aan water