Beheerders in actie na rapport Onderzoeksraad

14 maart 2016

Beheerders in actie na rapport Onderzoeksraad

Op 28 januari werd het rapport over het ongeval op de Den Uylbrug in Zaandam door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. Het betrof een onderzoek naar een ongeval waarbij vorig jaar een 57-jarige vrouw om het leven kwam tijdens het openen van deze brug. Het gepubliceerde rapport ‘Ongeval Den Uylbrug Zaandam – Meer dan de som der delen’ beschrijft hoe de gemeente het veilig openen en sluiten van de brug enkel benaderde als een technische kwestie en geen aandacht had voor de menselijke component. Omdat in Nederland steeds meer bruggen op afstand worden bediend, benadrukt de Raad dat de conclusies uit onderzoek voor brugbeheerders in heel Nederland van belang zijn.

Binnen de besturen van WOW is het ongeval met de Den Uylbrug uitvoerig besproken en werd de animatie bekeken. In reactie op de aanbevelingen van de Raad worden binnen platform WOW de volgende punten opgepakt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bruggen, maar ook naar kunstwerken, waaronder sluizen.

  1. Elke beheerder gaat na of er voor zijn/haar organisatie actie moet worden ondernomen naar aanleiding van de aanbevelingen.
  2. De protocollen van verschillende beheerders worden naast elkaar gelegd.
  3. Op basis van punt 1 en 2 wordt een gezamenlijk, integraal veiligheidsplan opgesteld.