Baggerdepot IJsseloog open voor derden

28 november 2016

Baggerdepot IJsseloog nu ook open voor derden

Het baggerdepot IJsseloog blijft langer open. De minister heeft in november 2016 tevens besloten de ontvangst van baggerspecie van derden toe te staan.

IJsseloog is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer voor de berging van verontreinigd slib, ondermeer afkomstig van de bodem van het meer zelf. Het eiland dankt zijn naam aan de ligging voor de monding van de IJssel en aan de vorm van het slibdepot, rond als een oog.

Voor regionale partijen biedt IJsseloog een duurzaam alternatief voor de afvoer van baggerspecie. De vaarafstanden zijn korter dan wanneer de specie naar andere depots, vaak in het zuidwesten van Nederland, moet worden vervoerd.

Niet alleen het Rijk maar ook derden kunnen vanaf nu tegen integrale kostprijs, verontreinigde  baggerspecie aanbieden bij depot IJsseloog. Partijen die baggerspecie willen storten kunnen contact opnemen met de beheerder, Rijkswaterstaat Midden Nederland, via het e-mailadres ijsseloog@rws.nl  of het telefoonnummer Dienstgebouw depot IJsseloog 06- 22394531.

ijsseloog