Assetmanagement is een manier van werken en denken

08 juni 2012

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat veel veranderingen doorgevoerd om een professionele uitvoeringsorganisatie te worden. Dat kunnen we zelf vinden, maar belangrijker is dat de omgeving dat ook vindt, zoals de Minister en de Tweede Kamer. Maar daarmee vinden we zelf nog niet dat we klaar zijn. Als Rijkswaterstaat willen we ons nog verder ontwikkelen als een goede netwerkbeheerder door het invoeren van assetmanagement.
 
In de afgelopen jaren zijn vanuit de techniek al veel oplossingen gerealiseerd en geïmplementeerd, maar voor assetmanagement is het juist van belang dat je dit op een slimme wijze met elkaar verbindt. Hiermee kun je zelf de juiste keuzes maken als het om de uitvoering gaat (het aansturen van de markt), maar ook de juiste keuzes voorleggen aan de besluitvormers. Dit vraagt onder andere om een taal die iedereen begrijpt maar, zo hebben we ontdekt, ook een andere wijze van werken en denken.
 
Het gaat om transparante afwegingen, afspraken die helder voor iedereen zijn en weten welke prestaties we met de netwerken kunnen, willen en moeten leveren en welke risico's en kosten daarbij horen. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat we de juiste informatie over onze netwerken hebben. Rijkswaterstaat wil de komende jaren nog een aantal stappen hierin zetten. De belangrijkste voor de komende periode zijn het borgen en ontwikkelen van kennis en borgen en verbeteren van het informatiemanagement. Wij geloven er in dat we dit niet alleen kunnen, maar dat we dat vooral samen met andere netwerkbeheerders moeten doen.
Met de ontwikkeling van kennis hebben we al fraaie stappen met elkaar gezet door de ontwikkeling van een gezamenlijke cursus Assetmanagement. Ook zijn we nu aan het kijken of we dit, samen met andere beheerders, kunnen verankeren in het reguliere onderwijs (van WO tot MBO).
 
Om een stap verder te komen met informatiemanagement is Rijkswaterstaat op dit moment druk bezig met de marktpartijen stappen vooruit te zetten, onder andere via het programma BIM (Bouwwerk Informatie Model). Met dit model, dat uiteindelijk een Beheer Informatie Protocol moet gaan worden voor alle netwerkbeheerders, worden afspraken gemaakt om de informatie-uitwisseling in alle fasen van het netwerk mogelijk te maken. Nu zijn wij als Rijkswaterstaat daar vooral in vertegenwoordigd als netbeheerder, maar dit willen we graag samen met andere beheerders gaan doen, zoals de WOW-partners, maar ook ProRail.
 
Al met al is er in de komende jaren nog een hoop werk te verzetten binnen en buiten Rijkswaterstaat. En als Rijkswaterstaat verder wil groeien, dan kan dat alleen als we dat samen met de andere beheerders doen. Alleen dan kunnen we gezamenlijk onze klanten, de politiek en de burgers, goed en betrouwbaar bedienen.

Jan Hendrik Dronkers

Jan Hendrik Dronkers,

Voorzitter Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders,

DG Rijkswaterstaat