Artikel Samenwerken in blad Rivierenland

01 september 2014

Agatha Bos over samenwerken

In het blad Waterbalans van waterschap Rivierenland staat een interview met Agatha Bos", afdelingshoofd Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Ze is als coördinator betrokken bij een groot samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat en de waterschappen. "We doen hetzelfde werk, alleen in een ander gebied. We werken met dezelfde wetten, met dezelfde vergunningen, we voeren hetzelfde soort gesprekken met de omgeving… De cultuur van waterbeheerders bij Rijkswaterstaat en de waterschappenis ongeveer dezelfde… Dus waarom niet samenwerken..?"

Lees verder