Anders werken door de Omgevingswet

02 november 2017

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur, maar ook wegbeheer, vaarwegbeheer en waterbeheer. 

Met de invoering van de Omgevingswet moet iedereen die betrokken is bij de inrichting van onze leefomgeving op een andere manier gaan werken. Op de website OMOOC.nl verschenen daarover onlangs 4 interessante video's.

Een aantal trainees van het Nationaal Watertraineeship heeft nu op verzoek van Platform WOW een korte peiling gehouden onder weg- en waterbeheerders in Brabant Zuid-Oost. Ze hebben uitgezocht wat het huidige kennisniveau omtrent de Omgevingswet is en welke informatiebehoefte er is. De resultaten van de peiling komen binnenkort op onze website.

Als vervolgstap gaan we samen met Rijkswaterstaat verdiepende interviews uitvoeren bij de deelnemers aan de peiling. Verder gaan we inventariseren wat de concrete verandering zal zijn in het werk van weg- en waterbeheerders met de komst van de Omgevingswet. En uiteraard zullen we ook in 2018 aandacht besteden aan de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en een webinar over dit onderwerp organiseren.