Amsterdam Rainproof wint WOW-prijs 2017!

05 oktober 2017

Amsterdam Rainproof heeft de WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2017 gewonnen!

Van de 58 inzendingen was de jury van mening dat dit project de sterkste totaalscore had op de drie criteria:

  • de diversiteit van de samenwerkingspartners en/of de intensiteit van de samenwerking
  • de mate van realisatie en het bewezen effect van het project
  • de mate van duurzaamheid en innovatie

Over Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een innovatieve aanpak om stedelijke gebieden regenbestendig te maken, samen met de mensen die wonen en werken in en aan de stad. Op 18 december vertellen ze er meer over in een WOW-webinar.

Juryrapport over Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof levert een belangrijke bijdrage aan het klimaatbestendige-stad-debat. Het leert de stad en zijn inwoners om te gaan met de klimaatproblematiek. Waar het bijna overal nog moeite kost om steden en gemeenten mee te krijgen en tot concrete maatregelen te komen, heeft Rainproof een beweging op gang gebracht, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elke druppel regen die valt. Van de individuele bewoner van de binnenstad tot de grote kantoren op de Zuidas. Samen bewerkstelligen zij druppelsgewijs - met gerichte kleine en grotere maatregelen - een fundamentele verandering in het klimaatdenken en doen. Daarmee leveren ze voor heel Nederland het format voor ruimtelijke adaptatie.

Tanja KlipTanja Klip, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe en voorzitster van de jury: "We hebben een terechte winnaar gekozen. Bij het jureren waren we het niet direct met elkaar eens over de scores op de verschillende criteria. Alle projecten in de top 3 zijn erg goed. We konden elkaar uiteindelijk met goede argumenten overtuigen. Doorslaggevende argumenten om Amsterdam Rainproof als winnaar aan te merken zijn dat het initiatief heel dichtbij de inwoners van de stad staat en daarnaast ook makkelijk is uit te rollen naar andere steden."

Organisatie buiten de organisatie

Daniel Goedbloed en Irene Poortinga, die de prijs namens het team van Amsterdam Rainproof in ontvangst namen, waren zichtbaar blij met deze waardering. Ze bedankten het eigen team, maar vooral ook alle partners die keihard en met heel veel plezier aan het programma meewerken.

Irene Poortinga en Daniel GoedbloedDaniel Goedbloed lichtte toe: "Een belangrijke succesfactor van Amsterdam Rainproof is dat het een organisatie buiten een organisatie is. Roelof Kruize, directeur van Waternet, heeft het lef gehad om het programma een zak geld te geven met de opdracht om de stad regenbestendig te maken, maar zonder daarbij maandelijkse rapportages te verlangen en te weten waar het geld heen ging. De opdracht was: zoek de connectie maar met iedereen. Dat vertrouwen straalt ook uit naar het team, het programma en de partners."

Irene Poortinga: "Waternet heeft begin 2014 Amsterdam Rainproof opgericht met mensen in dienst van, of gedetacheerd bij Waternet. Door de branding los van Waternet konden we de verbinding gaan met partners op allerlei verschillende niveaus. We willen iedereen die zich bezighoudt met de inrichting van de stad aanspreken. Dat zijn zowel Waternet en de gemeente als vastgoedeigenaren, bedrijven en bewoners. Omdat je niet praat vanuit Waternet, maar vanuit 'een programma dat kennis heeft van' krijg je sneller contact en een constructieve verbinding."

Groen, leefbaar, waterbestendig en sociaal-maatschappelijk

Met de gewonnen 15.000 euro gaat Amsterdam Rainproof samen met partners als woningbouwcoöperaties, huurders, stichting Sociaal Tuinieren, tuincentra en stichting Present tien nieuwe watervriendelijke tuinen uitvoeren. Het gaat om tuinen waar bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Hiermee maken ze gezamenlijk de buurt waterbestendiger, leefbaarder en groener. Het plan is om de actie in het voorjaar van 2018 uit te voeren, tijdens de actiemaand ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’

De genomineerden voor de WOW-prijs 2017

Het is een prestatie op zich om van 58 inzendingen bij de laatste 3 over te blijven. Onze felicitaties gaan dan ook uit naar:

Meer waarde halen uit woekerende (water)planten

Negen waterschappen, Rijkswaterstaat, STOWA, Wageningen Universiteit en verschillende bedrijven werken samen om een transitie te realiseren, waarbij woekerende waterplanten worden geoogst en omgezet in waardevolle bouwstoffen. Meer informatie 

Juryrapport over Woekerende waterplanten

Woekerende waterplanten is een gaaf project, waarin de betrokken partijen van een probleem een kans hebben weten te maken. Waterplanten die normaal als lastig en als afval worden beschouwd, worden via bioraffinage, ter plaatse, omgezet in waardevolle bouwstoffen. De samenwerkingspartners zijn stuk voor stuk bereid om daarin te investeren én zij delen allemaal mee in de opbrengsten. Het is de organisatie gelukt om alle partijen uit de keten op één lijn te krijgen: publiek en privaat, inclusief de triple helix van overheid, ondernemers en wetenschap. Nederland heeft veel water, dus ook veel planten en loopt voorop in kennisontwikkeling. Dat zorgt voor een enorm potentieel en biedt kansen om over de hele wereld business te maken van bioraffinage.

Moving Traffic A20 Rotterdam

Een hands-on team van data-analisten en verkeerskundigen van verschillende organisaties en wegbeheerders wist de reistijd op het drukste stuk van de A20, fileknelpunt 1 in NL, aantoonbaar te verbeteren. Meer informatie

Juryrapport over Moving Traffic A20

Moving Traffic A20 veroverde een finaleplaats vanwege het bewezen effect c.q. resultaat: een significante vermindering van het aantal voertuigverliesuren (gemiddeld 14 procent) op de rijksweg A20 bij Rotterdam, het grootste fileknooppunt van Nederland. Hierbij is vooral naar een slimme manier van automatisering gekeken. Het innovatieve van de aanpak schuilt in de koppeling van allerlei databestanden en hoe analyses daarvan, zonder omhaal, dus snel, worden vertaald in praktische en effectieve maatregelen. Dankzij de ruimte/bevoegdheden die de bestuurders aan het projectteam geven. Met deze pragmatische aanpak maakt Moving Traffic A20 duidelijk, dat beleidsmakers en beheerders van infra duurzaamheid niet zonder (weg) gebruikers kunnen realiseren.

Juryrapport WOW-prijs 2017

Aan alle inzendingen: bedankt voor jullie bijdrage en keep up the good work! Lees het complete juryrapport met alle 58 inzendingen (pdf)