Als de klant koning wordt, wat word jij dan?

24 mei 2016

Als de klant koning wordt, wat word jij dan?

Begin april kwamen ruim 400 deskundigen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van waterschappen en Rijkswaterstaat samen voor de Landelijke Netwerkdag 'Klant wordt koning' in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Na een introductie over de omgevingswet en eerste beeld van wat dit betekent voor de vergunningverleners en handhavers van Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben de deelnemers zich verder verdiept in verschillende workshops. Deze waren onder verdeeld in vier thema’s: 1. wat betekent de omgevingswet voor mij? 2. het huidig instrumentarium  3. samenwerken en 4. persoonlijke effectiviteit.

Hieronder kort een impressie uit verschillende workshops.

Hoe en wanneer wordt de klant koning in het Digitaal Stelsel?
In de workshop over het Digitaal Stelsel Omgevingswet stond de vraag centraal hoe we de klant het koninklijke gevoel geven. In groepjes is gekeken hoe je de ideale klantreis kunt samenstellen en wat deelnemers missen aan en verwachten van het Digitale Stelsel.

Risicogericht werken bij vergunningverlening
Het Hoogheemraadschap Rijnland gaf een presentatie over risicogericht werken bij vergunningverlening en ging in discussie over wat we hierover van elkaar kunnen leren. De oude aanpak van Rijnland bij vergunningplicht was vooral gericht op het vergunnen van de eindsituatie. Het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen en het incident met de brug in Alphen aan den Rijn waren aanleiding voor een nieuwe aanpak. Hierbij gebeurt een snelle risicoscan in een Regionaal Checkpoint en is het vergunningenproces afhankelijk van de hoogte van het risico. Workshopleider Wouter van der Gaag: 'Beide sessies waren goed bezocht en er zijn goede vragen gesteld. Een opmaat voor verdere deregulering en verbetering van de dienstverlening van waterschappen.'

Vergunningverleners en handhavers: samen innoveren in de keten
Eén van de presentaties op het gebied van samenwerken was 'Innoveren, alleen binnen de kaders?'. Hier zijn vooroordelen en vastgeroeste denkpatronen besproken maar zijn ook relevante innovatievragen gedeeld en nieuwe denkbeelden verkend. Door handhavers een rol te geven bij innovaties bij het proces vergunningverlening kan het werk beter worden en is elke betrokken klant koning. En door succesvolle innovaties zichtbaar te maken creëren we een cultuur waarbij niemand wil achterblijven. De innovator zoekt naar de juiste vorm en toepassing die past bij onze doelen.

Samenwerken makkelijker door snuffelen bij de buren
Ook mocht platform WOW niet ontbreken op deze landelijke dag. Zij verzorgde een workshop over personele uitwisseling. Samenwerken begint bij elkaar kunnen vinden, geïnteresseerd zijn in elkaar en elkaar begrijpen. Een van de mogelijkheden om dit te doen is voor een bepaalde tijd werken bij de buren. ‘Door uitwisseling verbeter je niet alleen je eigen kwaliteit en vergroot je je netwerk, het is ook leuk en leerzaam voor jezelf en onze organisaties.’ Via deze workshop werden medewerkers verleid om eens een tijdje te gaan kijken bij een collega organisatie. De WOW makelaar helpt daarbij. 

Werken met instrumenten: knellend of uitdagend?
De regels en de rek, zakelijk flirten en stop de sleur en grijp zelf de macht waren drie van de workshops op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Bij 'de regels en de rek' kregen de deelnemers praktische handvatten om veelvoorkomende beren expliciet te benoemen en te verjagen. Door integraal met elkaar het gesprek te voeren over knelpunten komt er vaak zicht op nieuwe oplossingen, waar meerdere partijen zich hard voor willen maken. De rek zoeken is vooral een kwestie van creatief willen kijken en niet zozeer van regels overtreden. Workshopleider Boukje Keijzer: 'Wat mooi dat de workshops helemaal vol zaten. Ik heb veel slimme dingen gehoord en interessante mensen gesproken.'

Alle deelnemers konden tijdens de dag hun hartenkreten opschrijven op de ijsberg. Deze hartenkreten zijn in ontvangst genomen door Theo van de Gazelle, in zijn rol als RWS proceseigenaar Omgevingsmanagement en  Assetmanager. Dit deed hij mede namens zijn collega’s van de waterschappen in het platform Slim Samenwerken Waterbeheer. De hoofden vergunningverlening en handhaving van de waterschappen en RWS nemen deze hartenkreten mee in hun jaarlijkse bijstelling van het gezamenlijke actieprogramma VTH.

VVHH dag Theo

De Landelijke Netwerkdag had een energieke afsluiting: Cesar Zuiderwijk, drummer van de band Golden Earring gaf het slotakkoord.