Aftrap WOW regio Utrecht

15 april 2013

Op donderdag 11 april vond een aftrap plaats van de regionale WOW in Utrecht: een kleinschalige bijeenkomst met een aantal betrokkenen bij assetmanagement van provincie, waterschappen, gemeenten en het Rijk. Het was een energievolle bijeenkomst die startte met een presentatie van regio-voorzitter Dan Bekker. Hij pleitte voor bewustwording over financiële waarde van en de hoeveelheid bezit die je hebt als gemeente en dat uitstellen van onderhoud daarvan uiteindelijk aantoonbaar leidt tot vele malen hogere kosten.

Daarna volgde en interessante discussie waarin de aanwezigen ervaringen met assetmanagement uitwisselden en uitleg gaven over elkaars visie op wegbeheer. De eerste afspraken zijn gemaakt : collega's gaan langs bij organisaties die al een aantal stappen verder zijn. Het blijkt dat ze meer dan welkom zijn. Kortom, een goede start op kleine schaal. Er zijn concrete afspraken gemaakt die zeker zullen leiden tot meer samenwerking in de Utrechtse regio.