Aandacht voor sneller innoveren

03 december 2012

Op de site van WOW vind je een overzicht met sites of online tools met kennis en informatie over vaarwegen en water. Handig op een rij, zodat deze kennis en informatie makkelijker te vinden is en we dit samen nog efficiënter kunnen gebruiken. In elke nieuwsbrief willen we graag een kennissite onder de aandacht brengen. In deze nieuwsbrief de site van Sneller Innoveren.

Sneller Innoveren is een platform en leeromgeving voor innoverend Nederland. Zij laat zien hoe Nederland werkt aan innovaties in de GWW sector en wat de geleerde lessen tot nu toe zijn. Laat je inspireren door innovaties in de sector. En draag zelf praktijkervaringen aan om collectief te leren over innovaties!