Nieuws

 • Kennis moet stromen, advies YPN

  Kennis moet stromen! Het WOW Young Professional Network heeft een adviesmemo geschreven om de kennisoverdracht tussen werknemers te bevorderen. Ee
 • YPN bij dijkverlegging Lent

  YPN bij dijkverlegging Lent Vrijdag 29 augustus was het zover! Een drukbezochte gezamenlijke activiteit van het Young Professional Network van WOW e
 • Nieuw boekje: Uitwisselen loont

  Nieuw boekje: Uitwisselen loont Tijdens de Week van de WOW factor in juni hebben we ruim 200 meeloopdagen gerealiseerd. De reacties van de deelnemer
 • Besparingsplan in Noord-Holland gepresenteerd

  Besparingsplan in Noord-Holland gepresenteerd Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, stijgen de maatschappelijke kos
 • Artikel Samenwerken in blad Rivierenland

  Agatha Bos over samenwerken In het blad Waterbalans van waterschap Rivierenland staat een interview met Agatha Bos", afdelingshoofd Vergunningv
 • Cornelis Lely

  Cornelis Lely 's Lands bekendste waterwerker heeft deze zomer een bezoek gebracht aan ons waterschap. Afgedaald van zijn sokkel op de Afsluitdi
 • Zomerschool Wilhelminakanaal

  Zomerschool Wilhelminakanaal Op maandag 25 augustus 2014 waren we te gast bij het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal in T
 • Voortgang Koopmanspolder

  Voortgang Koopmanspolder Tijdens de landelijke WOWater-dag in 2011 koos de jury uit twintig inzendingen het project Koopmanspolder als winnaar v
 • WOW in het nieuws

  WOW in het nieuws Onlangs kwam WOW weer in het nieuws. Het OESO rapport besteed  op pagina 123 aandacht aan ons platform: 'Knowledge Pla
 • Afwegingskader contracten

  Afwegingskader contracten PPSsupport heeft samen met de programmadirectie Hoogwaterbescherming en vier waterschappen een afwegingskader ontwik

Hoofdthema's


Thema's


Jaren


Datums