Bestuur WOW

Bestuur Platform WOW

Het bestuur komt 3 keer per jaar samen. Het WOW-bestuur:

  • Geeft koers en richting aan WOW
  • Behartigen belangen in eigen netwerk
  • Signaleert behoefte vanuit het eigen netwerk
  • Stel beleid vast en is opdrachtgever voor de uitvoering daarvan aan het Programmabureau Platform WOW

Albert Vermue

Albert Vermuë

Directeur beleid leefomgeving bij VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Lindy Molenkamp

Regiovoorzitter WOW Noord-Holland
Hoofd eenheid Wegen en Kanalen provincie Overijssel

Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker

Plaatsvervangend Directeur-Generaal, Rijkswaterstaat

Peter de Visser

Regiovoorzitter WOW Zuid-Holland
Hoofd Stadsbeheer Zoetermeer

Eric van Duijn

Eric van Duijn

Regiovoorzitter WOW Midden-Nederland
Teammanager afdeling Leefomgeving Gemeente Amersfoort, College van Toezicht Hogeschool Utrecht 

Ronald Wielinga

Ronald Wielinga

Programmamanager Platform WOW a.i., WOW makelaar, projectleider ikonderzoekwater
ronald.wielinga@platformwow.nl

#Blikseminterview op LinkedIn

Kees Vonk

Kees Vonk

Secretaris-directeur waterschap Rivierenland
Namens Unie van Waterschappen

Arjen Frentz

Arjen Frentz

Plv. directeur Vewin

Albert Stuulen

Albert Stuulen

Regiovoorzitter WOW Noordoost Nederland, Opgavenmanager Infrastructuur provincie Fryslân

Vacature Regiovoorzitter Zuid-Nederland