Zomerschool Prins Hendrikzanddijk

Datum 25 september 2018
Kosten Bootkaartje van 2,50
Locatie Prins Hendrikzanddijk, Texel
Doelgroepweg- en waterbeheerders werkzaam bij de overheid

Toekomstbestendige waterkering

Op dinsdag 25 september kun je kennis maken met het unieke project Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het project, onderdeel van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma, omvat het op een innovatieve zandige wijze versterken van 3 kilometer kust. Aannemer Jan de Nul realiseert in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen, schorren en een strandhaak in de Waddenzee. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aanstaande juli start aannemer Jan de Nul met de zandsuppletie en eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond. Kijk voor meer informatie op de website van Prins Hendrikzanddijk.

Ga mee naar de Prins Hendrikzanddijk

Ben je benieuwd naar het project en de samenwerking van partijen in de verschillende fasen van het project? Ga dan mee met deze zomerschool! Bekijk hieronder het programma.

Programma van de Zomerschool Texel 

10.30 - 11.00 Vertrek van Den Helder met de boot naar Texel  
11.00 - 11.15 Vertrek met de bus (die staat klaar) naar de projectlocatie Prins Hendrikzanddijk
11.15 - 14.30 Presentatie en werkbezoek projectlocatie Prins Hendrikzanddijk inclusief lunch
14.30 - 15.00 Vertrek met de bus naar de boot
15.00 - 15.30 Vertrek van de boot naar Den Helder

Week van de WOW-factor

Deze activiteit is onderdeel van de Week van de WOW-factor 2018 van 24 tot en met 28 september. Een week vol ontmoeten, samenwerken en duurzame inspiratie opdoen.