YPN bijeenkomst Ontwikkeling richting gebiedscontracten bij de weg- en waterbeheerders

Datum 21 maart 2013
DoelgroepYoung Professionals

'Ontwikkeling richting gebiedscontracten bij de weg- en waterbeheerders'

Op donderdag 21 maart is er weer een bijeenkomst van het WOW Young Professional Network!

Wil je graag Young Professionals in jouw vakgebied ontmoeten? Heb je ideeën over hoe de ontwikkeling naar een andere marktbenadering en gebiedscontracten vormgegeven moet worden? Kom dan naar de bijeenkomst in Haarlem!

Wat gaan we doen?

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland zit midden in een belangrijke ontwikkeling. Chris de Vries (directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland) wil hier graag advies over van jonge professionals.

Chris de Vries

Chris:

"Op dit moment is het zo dat de ontwikkeling van Beheer en Uitvoering (B&U) de komende jaren is vastgesteld in een voorlopig vastgestelde houtskoolschets. Na advisering door de Ondernemingsraad kan deze definitief worden. Ook kan de houtskoolschets op dat moment worden bijgesteld. Om de visie stevig te maken organiseren we 'dwarskijksessies' met als doel visies en meningen op te halen, die mogelijk dwars op de eigen visie staan. Er moet dan een bewuste keuze komen: of je doet er iets mee en past je visie aan, of je doet dat niet, maar dan ken je een aantal risico's, valkuilen etc.

Een belangrijke ontwikkeling is de marktbenadering en wijze van contracteren. Kortweg zie ik voor me dat B&U al haar beheer en onderhoudswerk rond de provinciale infrastructuur in gebieden (netwerken) op de markt brengt. En dat met geïntegreerde, langjarige contracten. Op het moment komen er steeds meer Design&Construct contracten, hebben we het 'vast' onderhoud al in gebieden op de markt gebracht en lopen er twee pilots. Vanaf 2016 dienen dan de gebiedscontracten over de provincie te worden uitgerold.

Mijn vragen aan het YPN zijn:

1. Hoe kijken jullie aan tegen deze ontwikkeling? Is dit verstandig, noodzakelijk?

2. Wat gaat zo'n aanpak opleveren? Is het kosten-efficiënter? Waarom dan? Zijn er andere voordelen?

3. Welke nadelen en risico's onderkennen jullie?

4. Op welke punten behoeft de visie wijziging?

Over bovengenoemde vragen gaan we, na een introductie en uitleg van Chris de Vries, met elkaar in gesprek en formuleren we gezamenlijk een advies dat we aan Chris de Vries presenteren.

Uiteraard is er naast de werksessie voldoende ruimte om elkaar te leren kennen en sluiten we de bijeenkomst af met een gezellige borrel!

Voor wie?

Alle Young Professionals (t/m 36 jaar) die werken in een weg-, vaarweg- of waterbeheerorganisatie. Ook als je zelf niet te maken hebt met gebiedscontracten ben je van harte welkom! Juist vanuit een ander perspectief breng je nieuwe ideeën mee!

Waar en wanneer?

Donderdag 21 maart vanaf 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in Haarlem in het nieuwe gebouw van de provincie Noord-Holland.

Aanmelden?

Stuur een mailtje met je naam en voor welke organisatie je werkt naar ypn@platformwow.nl.