Webinar Spookfiles

Datum 29 mei 2017
Tijd 14.00 - 14.30
Kosten geen
Locatie online, via je pc
Doelgroepwegbeheerders en andere geïnteresseerden

Inhoud van het webinar

Naar aanleiding van de frequente spookfiles op de A58 is er tussen 2014 en 2016 door 30 partijen uit de markt en overheid een coöperatief voertuig-wegkantsysteem (C-ITS) ontwikkeld en uitgetest. Automobilisten krijgen hiermee snelheidsadviezen op maat via een app in hun auto. 

Testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten

Het project rondom de spookfilesdienst is in maart 2017 afgerond, maar het systeem blijft beschikbaar in een testomgeving om nieuwe mobiliteitsdiensten en toepassingen te ontwikkelen. Zo biedt het reële kansen voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren. 

Waarschuwingen, 'tijd tot groen' en meer

Denk aan waarschuwingen voor wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, een naderende ambulance of een systeem dat communiceert met verkeerslichten en zo informatie geeft over de ‘tijd tot groen’ of prioriteit kan geven aan bepaalde verkeersstromen. Met de verdere ontwikkeling van dergelijke nieuwe diensten helpen weggebruikers zichzelf en elkaar en wordt verkeer een stuk goedkoper, sneller, schoner en efficiënter. 

Resultaten, leerpunten en opschaling

In het proces om tot dit concrete resultaat te komen is er een schat aan kennis en ervaring opgedaan over gedrag, data, beveiliging, samenwerking en organisatie. In dit webinar vertelt Pierre van Veggel over de resultaten en leerpunten, maar ook over de mogelijkheden voor opschaling. Aan de orde komt onder andere:

  • Markt en overheid hebben gezamenlijk een spookfiledienst gerealiseerd, waarmee automobilisten snelheidsadviezen op maat via een app in hun auto krijgen. Hoewel dit een advies is, blijkt 40% van de adviezen te worden opgevolgd.
  • De ontwikkelde technieken zijn geschikt om andere toepassingen op aan te sluiten, zoals een waarschuwingssysteem voor wegwerkzaamheden of een naderende ambulance.
  • Standaarden voor technieken en protocollen voor de samenwerking van marktpartijen en overheden zijn uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Standaardisering is een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling.
  • Hoe kunnen overheid en markt samen nieuwe verkeersdiensten vormgeven? Het coöperatieve wegkantsysteem aan de A58 blijft ook na het spookfile project in de testomgeving 'MobilitymoveZ.NL' beschikbaar voor het testen van andere toepassingen. Daarnaast wordt het uitgebreid naar provinciale en gemeentelijke wegen. 

Spreker

Pierre van Veggel is projectleider Spookfiles A58 en nauw betrokken bij de publiek-private samenwerking op het gebied van kansrijke mobiliteitsconcepten MobilitymoveZ. Pierre kent de wereld van Smart Mobility en de spelers daarin als geen ander. 

Meer informatie over het spookfileproject: spookfiles.nl.

 

Verslag