Webinar Samenwerken

Datum 30 november 2015

Webinar Samenwerken tussen organisaties

Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. Het besef dat geen enkele organisatie al­léén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen is breed aanwezig. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gemeen­schappelijke taal en instrumentarium kan uitkomst bieden.

In deze webinar gaan we in op vijf invalshoeken die van belang zijn voor samenwerken: a) werken aan een gedeelde ambitie, b) recht doen aan belangen, c) ontwikkelen van een constructieve dialoog, d) professioneel organiseren van de samenwerking en e) vormgeven van een betekenisgevend proces.

Spreker Wilfrid Opheij is medeoprichter van Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking en alliantiemanagement. Hij begeleidt samenwerkingsprocessen, doet onderzoek naar samenwerking en publiceert hierover. Wilfrid Opheij is naast Edwin Kaats co-auteur van 'Leren Samenwerken tussen Organisaties', dat werd verkozen tot Managementboek van het Jaar 2013.

Verslag