Webinar Participatie IRP Durgerdam - winnaar WOW-juryprijs 2019

Datum 30 september 2019
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie Online, via je pc
DoelgroepAlle geïnteresseerden

Op maandag 30 september geeft WOW-juryprijs winnaar Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Durgerdam een webinar over de lessen die zij tijdens het intensieve participatietraject van Durgerdam hebben geleerd. Het webinar wordt gegeven door Marianne van Leeuwen (was: voorzitter dorpsraad) en Tom den Boer (was: onafhankelijk participatieleider).

Toelichting Webinar

In het webinar bespreken Marianne en Tom wat er is gedaan en gebeurd vanaf het moment van een bestuurlijke patstelling tot het feestelijk ondertekenen van een Integraal Programma Durgerdam door overheden en bewoners. Het is een interessante en actuele casus over burgerparticipatie en samenwerking tussen overheden. Hoe is het gelukt om drie overheden samen te laten werken als zijnde één overheid met één loket? Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Wat waren de moeilijke momenten en hoe zijn die opgepakt? Marianne was voorzitter van de dorpsraad, Tom de onafhankelijke participatieleider.

Algemene toelichting

In 2008 is de dijk bij Durgerdam deels afgekeurd in het kader van het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) van het rijk. Vervolgens is de dijk pakweg 8 jaar (2006-2016) onderwerp van gesprek geweest tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en bewoners. De uitkomst was om een zogenoemde ‘diepwand’  maar in 2016 bleek dat te grote risico’s te hebben voor de kwetsbare, deels niet-gefundeerde huizen langs de Durgerdammerdijk. In de 2e helft van 2016 is vervolgens in een hoog tempo, met veel participatiemomenten een voorkeursvariant (VKA) opgesteld. Een oplossing met golfbrekers en havendammen, gelegen vóór de dijk in het water van het Markermeer. Ondanks alle inzet van beide kanten (bewoners en HHNK), ontstond hierover begin 2017 een serieuze patstelling en hebben bestuurders (HHNK, provincie en minister I&M) het VKA op ‘on hold’ gezet. Uit een korte verkenning van vier maanden met overheden, bewoners en andere stakeholders, (recreatie, natuur, watersport, horeca, ondernemers) bleken met name twee dingen:
  • Het vertrouwen is wederzijds heel laag, met als advies: een nieuw participatie proces is wenselijk;
  • Een transitie is nodig van waterveiligheid alleen naar een integraal programma.

Met bestuurlijk mandaat is vervolgens namens drie overheden (gemeente, HHNK en provincie) eerst een jaar extra ruimte gegeven voor een integraal participatieproces. Het resultaat is een intensief proces geweest van uiteindelijk anderhalf jaar met bijna 40 participatiemomenten en heeft als belangrijkste tussenstap een Integraal Ruimtelijk Programma voor Durgerdam (IRP) opgeleverd. Dat IRP dient als integraal toetsingsinstrument voor alle verdere uitwerking van formele planproducten en opgaves door de drie overheden. 

Dat proces van uitwerking van formele planproducten en andere opgaves loopt nu en is nog niet afgerond.

Meer lezen over het project

Fotocredit: Mark Eker

Verslag