Webinar Nederland testland voor Smart Mobility

Datum 25 april 2016
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar-)weg en waterbeheerders

Op 25 april 2016 vindt het webinar Nederland testland voor Smart Mobility plaats. Tijdens dit webinar laat Jan Hendrik Sweers van het actieprogramma Connecting Mobility je kennis maken met Nederland als Living Lab om Smart Mobility oplossingen direct in de praktijk te ontwikkelen en te testen. Verder wordt besproken wat Nederland nationale en internationale overheden en het bedrijfsleven te bieden heeft en hoe je mee kunt doen in deze ontwikkelingen.

Achtergrond van Smart Mobility

De helft van de wereldbevolking woont in steden. Dat aandeel neemt jaarlijks toe. In alle dichtbevolkte grootstedelijke gebieden is mobiliteit en daaraan gekoppeld de leefbaarheid, één van de grote maatschappelijke thema's. 
 

Wat is een webinar?

Een webinar is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Je kijkt dus vanuit je pc. Voorafgaand aan het webinar krijg je een code toegestuurd waar mee je kunt inloggen.

 

Nederland maakt werk van Smart Mobility

Ook voor een dichtbevolkt land als Nederland zijn deze uitdagingen urgent. Daarom maakt Nederland werk van Smart Mobility. Nederlandse overheden en marktpartijen ontwikkelen samen slimme mobiliteitsoplossingen om deze mobiliteitsproblemen op te lossen, efficiëntie te stimuleren, maar ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Nederland neemt ook het voortouw in grensverleggende initiatieven. Zo ondertekenden EU transportministers op 14 april 2016 de zogenoemde ‘declaration of Amsterdam’.

Spreker: Jan Hendrik Sweers

Jan Hendrik Sweers is kernteamlid van het programma Connecting Mobility, en als zodanig mede-aanjager en katalysator voor de veranderende rol van diverse spelers in het smart mobility werkveld.  Zijn missie is het verbinden van kennis, techniek, mensen en middelen, met als doel om innovaties in het werkveld te versnellen. Sweers boogt op een uitgebreide carrière in het managen van veranderingen binnen bedrijven.

Sweers stond, als lid van de zogenoemde 5 november groep, mede aan de wieg van de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg. De start van een traject wat door publieke en private partijen ‘samen’ wordt doorlopen om in Nederland aan te blijven sluiten bij alle internationale en nationale innovaties op het gebied van slimme mobiliteit. De groepsleden waren overtuigd dat de oude manier van werken tussen overheid en bedrijfsleven - door de snelheid van nieuwe toepassingen in het werkveld - om een vernieuwende manier van samenwerking (publiek-privaat, gedeelde risico`s) zou gaan vragen.

 

 

Verslag