Webinar Klimaatadaptatie

Datum 25 september 2017
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar)weg- en waterbeheerders

Dit webinar gaat over Klimaatadaptatie van weginfrastructuur. Wat is het belang van klimaatverandering voor wegbeheerders, welke effecten zijn er door het veranderende klimaat, wat kan je er aan doen, is dat wel nodig en hoe pak je het aan?

Door klimaatverandering nemen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte) toe. Deze verandering in weersextremen heeft impact op het gebruik, de prestaties (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) en de levensduur van onze wegen.

Klimaatverandering is in toenemende mate een thema waar aandacht aan wordt gegeven en waar actie op wordt ondernomen. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook private partijen en NGOs, zijn zoekende naar de beste manieren om de oorzaken van klimaatverandering te verminderen (klimaatmitigatie) en tegelijkertijd voorbereidingen te treffen om aan te passen aan en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

In het webinar wordt ingegaan op de effecten die extreem weer heeft op weginfrastructuur en mobiliteit, het beleid dat er hiervoor in Nederland is, de kennis die over dit thema beschikbaar is, en op de praktische aanpak om wegen klimaatbestendig te maken aan de hand van voorbeelden.

Spreker

Kees van Muiswinkel is senior adviseur Klimaat en droge infrastructuur en werkt bij de afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat van Rijkswaterstaat. Hij richt zich in zijn werk voornamelijk op de klimaatbestendigheid van de rijkswegen, en werkt ook samen met mensen die zich hiermee bezighouden bij vaarwegen en spoor.

Hij maakt deel uit van het team klimaatbestendige netwerken van Rijkswaterstaat, begeleidt kennis- en richtlijnontwikkeling op dit thema en was recent betrokken bij het project InnovA58 waar bij de geplande wegverbreding ook wordt gekeken hoe die klimaatbestendig kan worden gerealiseerd.

Wat is een webinar?

Een webinar bekijk je online, vanuit je eigen pc. Je ziet en hoort de spreker live op je beeldscherm. Het duurt ongeveer 30 minuten. Als je vragen hebt, kun je deze intypen. Met een koptelefoon op stoor je dus niemand in je omgeving.