Webinar Rainproof

Datum 18 december 2017
Tijd 11.30 - 12.00 uur
Kosten geen
Locatie Online, via je pc
DoelgroepIedereen met interesse in dit onderwerp

Op donderdag 5 oktober won Amsterdam Rainproof de prestigieuze WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2017. In dit webinar vertelt Daniel Goedbloed over de activiteiten die in het kader van het programma worden uitgevoerd, de uitdagingen in de samenwerking, kritische succesfactoren en toekomstige plannen en initiatieven van Amsterdam Rainproof.

Over Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof heeft een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: zij willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen - er gaat geen druppel doorheen. Samen met bewoners, ambtenaren, kenniswerkers en ondernemers legt Amsterdam Rainproof grote en kleine oplossingen aan die het water beter benutten en de sponswerking van de stad vergroten.

Spreker

Daniel GoedbloedDaniel GoedbloedDaniel Goedbloed werkt sinds begin 2014 voor Waternet als trekker van Amsterdam Rainproof. Een beweging van burgers, ondernemers, ambtenaren en kenniswerkers die samen de stad regenbestendig maakt. Daarvoor werkte hij lange tijd als adviseur voor de gemeente Rotterdam. Mede door zijn inzet werd het grootschalige Waterplein Benthemplein gerealiseerd. Daniel is expert op het gebied van stedelijk watermanagement en heeft als drijfveer ‘droge voeten, aantrekkelijke stad’.

Lees het interview van 10 december 2017 met Daniel Goedbloed

 

Vragen die spelen bij weg- en waterbeheerders
- Kunnen onze wegen en onze kunstwerken de grote waterplenzen voldoende snel verwerken?
- Zijn de waterafvoeren van onze onderdoorgangen en aquaducten hierop berekend?
- En inspecteren we dat genoeg, houden we de doorsteken op tijd schoon?
- We leggen uit geluidsoverwegingen steeds meer wegtracés verdiept aan, maar moet je dat wel willen?
- En kunnen we al dat extra water wel op tijd bergen en vervolgens kwijt in de boezem van het waterschap?

Maatregelen die je altijd kunt nemen
- Meer groen.
- Inventariseren van plekken waar meer maatregelen als waterlopen, waterbergingen en meer groen nodig zijn. 
- Elke druppel telt: grote of kleine rainproof maatregelen. Daarom is het belangrijk dat we zowel op kleine als grote schaal nadenken over de regenbestendigheid van de stad.