Rijn aanzicht

Water in de circulaire economie - Energie uit water

Datum 03 september 2020
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Kosten Geen
Locatie Online, achter je pc
DoelgroepWatersector

Op donderdag 3 september organiseren we het vierde webinar in de reeks Water in de circulaire economie. Het onderwerp is energie uit water. 

Kennis delen over aquathermie 

Het doel van dit webinar over aquathermie is om jou als waterbeheerder te informeren over de potentie van thermische energie uit water voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Wat kun je als beheerder hiermee in jouw werk? In de sessie van 3 september brengt STOWA drie inleiders samen om jou te inspireren. STOWA werkt namelijk samen met waterbeheerders en kennispartijen aan de ontwikkeling van toegepaste kennis voor waterbeheerders. In het webinar van 3 september komen drie sprekers aan bod: 

  • Simon Bos (Syntraal): Wat is de potentie van thermische energie uit water? 
  • Ghada Sukkar (Waterschap Vallei en Veluwe): Hoe werkt thermische energie uit afvalwater in de praktijk?
  • Henk Looijen (Netwerk Aquathermie): Wat is er voor nodig om de potentie van aquathermie de komende jaren zo veel mogelijk te gaan benutten? 

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Uit onderzoek blijkt dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn, als alternatief voor aardgas. Het lijkt bij uitstek geschikt voor verwarmen en koelen. We noemen dit thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO. Meer lezen over TEO.

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe technieken ontwikkeld om de warmte die wordt toegevoegd aan (drink)water, terug te winnen en opnieuw te gebruiken voor het koelen of verwarmen van gebouwen. Dit wordt Thermische Energie uit Afvalwater genoemd, kortweg TEA. TEA kan een duurzaam en volwaardig alternatief worden voor aardgas. STOWA werkt aan het verkennen van de mogelijkheden voor het toepassen van TEA, onder meer via een speciale handreiking en een portfolio met voorbeeldprojecten. Meer lezen over TEA

Achtergrondinformatie Aquathermie

 

Inschrijven

Inschrijfformulier webinars Water in de circulaire economie

Water in de circulaire economie

Dit webinar vindt plaats in de webinar reeks Water in de circulaire economie, die we samen met Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie en Grondstoffen Fabriek, KWR en STOWA organiseren. Je kunt je inschrijven voor een los webinar, of de hele serie volgen.

Verslag