Veiligheid in het bouwproces

Datum 09 december 2016
Locatie Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem
DoelgroepMedewerkers van Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven

Veiligheid in het bouwproces

Hoe pakken onze collega's veiligheid aan en wat kan je daar zelf van leren? Wat is een goede aanpak om veiligheid echt onder de aandacht van alle medewerkers te brengen?

Om hier een start mee te maken organiseren we een themaochtend over veiligheid in het bouwproces voor opdrachtgevers van bouw- en infraprojecten. Deze ochtend gaat niet over de verplichtingen vanuit de arbowetgeving, maar richt zich op cultuurverandering, beleid en mogelijk bruikbare instrumenten bij aanbesteding en uitvoering.

​We starten met een lezing over de groei naar een sterke veiligheidscultuur door Chris Jacobs, adviseur en trainer bij Kader B.V. Daarna is er de mogelijkheid te discussiëren over veiligheidsbeleid bij een aantal verschillende organisaties. Na de pauze worden een aantal mogelijke instrumenten in de aanbesteding en uitvoering toegelicht.

Na deze eerste themaochtend kunnen meer themasessies over veiligheid georganiseerd worden als daar behoefte aan is. Wij denken aan veiligheid in contract en uitvoering en de rol van de opdrachtgever daarin. Suggesties zijn van harte welkom en ook het meedenken in de voorbereiding voor de volgende themasessies stellen we op prijs!

Programma

9.15 uur Ontvangst
9.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Kees van der Plas, provincie Noord-Holland
9.40 uur  Lezing Groei naar een sterke veiligheidscultuur (plenair)
10.10 uur

Veiligheidsbeleid (discussies in groepen rondom posters)

 • Rijkswaterstaat: Wiet Nieuwenhuis
 • Gemeente Amsterdam: Katinka Fledderus
 • Provincie Noord-Holland: Dea Snoeijer
 • Provincie Zuid-Holland: Bert Kremer en/of Saskia Brok
10.50 uur Pauze
11.15 uur

Toelichting op een aantal instrumenten in de aanbestedings- en uitvoeringsfase om focus op veilig werken te krijgen.

Pitches:

 1. VGM structuur (PDCA) door Freddi Pope en een kaderadviseur van Rijkswaterstaat
  - veiligheidscultuurmetingen inclusief coach
  - safety walks
  - werkplekinspecties
  - managementreviews
 2. EMVI door Stephan Laaper van Sweco en Tino van der Giesen van Provincie Noord-Holland
 3. De verkeersmanager door Theo Alink van Provincie Zuid-Holland
 4. Het instrument BLVC in al haar facetten (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) door Katinka Fledderus van Gemeente Amsterdam
12.20 uur Afsluiting middag met aansluitend netwerklunch