Veiligheid bediening kunstwerken

Datum 05 oktober 2017

Workshop WOW-dag 2017

Een incident met dodelijke afloop bij de bediening van een kunstwerk in 2015 (de Den Uylbrug in Zaandam) was aanleiding voor een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat aandacht nodig is voor integrale benadering van veiligheid van zowel techniek als Human Factors. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat een vergelijkbaar ongeval ook elders zou kunnen plaatsvinden.

Dit was het startschot van de WOW-klankbordgroep voor de vervolgstappen veilig bedienen kunstwerken. Doel van deze groep is kennis en ervaring rondom de bediening van kunstwerken met elkaar delen en inventariseren in hoeverre hierin rekening wordt gehouden met de menselijke factor, zodat voor een brugbeheerder duidelijk wordt wat hij kan doen om de veiligheid bij bediening kunstwerken te verbeteren. 

Sprekers

Ellen van der Knaap, Programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement & afstandbediening Provincie Zuid-Holland

Ellen van der Knaap

Thido Arts (Rijkswaterstaat) gaan in op de activiteiten van de afgelopen twee jaar en de voorziene vervolgstappen op dit thema.

Volledig programma landelijke WOW-dag