Uit ons netwerk: Verkenning kansen voor recreatieve achteroevers

Datum 31 mei 2018
Tijd 16.00- 20.00 uur (inclusief Walking & Talking Diner)
Kosten geen
Locatie LEF future center Rijkswaterstaat - Gebouw Westraven, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Doelgroepwaterbeheerders werkzaam bij de overheid

Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen de regenton van Nederland. Er liggen kansen om dit kostbare zoete water, óók achter de dijken, te benutten voor recreatie en toerisme. In de LEF-sessie ‘Verkenning kansen voor recreatieve achteroevers’ kun je jouw kennis en ervaring inzetten.

Concept achteroevers

Vanuit het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat is het concept achteroevers ontwikkeld. Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijk te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit biedt meerwaarde op het vlak van ecologie, economie, leefbaarheid en wellicht in de toekomst nog andere functies. Er zijn al twee achteroevers. In de Koopmanspolder bij Andijk is een ecologische achteroever gerealiseerd. In de Achteroever Wieringermeer lopen kansrijke experimenten met economische ambities. Het is hoog tijd om te verkennen wat de kansen zijn voor recreatieve achteroevers.

Doelen van de LEF-sessie

Hoe kan het concept achteroevers benut worden voor recreatie en toerisme? Hoe we de leefbaarheid van het prachtige IJsselmeergebied kunnen vergroten met respect voor andere waarden en met oog voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en andere programma’s en projecten. Dit gebeurt onder andere samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die al enige tijd betrokken zijn om ervoor te zorgen dat onze plannen aansluiten bij het behoud van de cultuurhistorie en de ontwikkeling van het gebied.

Programma op hoofdlijnen

Je bent vanaf 15.30 uur welkom. Het programma onder leiding van Marinda Hall duurt van 16.00 tot 20.00 uur. Op het programma staat: 

  • introductie
  • korte presentaties: concept achteroevers, cultuurhistorie en recreatie/toerisme
  • verkenning kansen recreatie/toerisme
  • thema’s in groepjes uitwerken
  • vervlechten en samenbrengen thema’s
  • concrete vervolgstappen verwoorden in ruimte en tijd

Aanmelden

Meld je zo spoedig mogelijk (vóór 25 mei) aan door het invullen van dit formulier.

Heb je nog vragen? Mail dan naar Roel Doef (Projectleider Verkenning recreatieve achteroevers): roel.doef@rws.nl.