Uit ons netwerk: Webinar BIM, verder dan ontwerpen

Datum 11 juni 2020
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Online, achter je pc

Het Bouw Informatie Model (BIM) wordt gebruikt in de ontwerpfase. Zou het model ook in de exploitatiefase ingezet kunnen worden? En wat zou dat opleveren? KNW Themagroep Water en IT delen ideeën en voorbeelden tijdens een webinar op donderdagmiddag 11 juni 2020.

De (on)mogelijkheden van BIM, tijdens projecten en daarna

Bij grote complexe bouwprojecten wordt BIM gebruikt als integraal model en virtuele projectomgeving, waarin ontwerpen en contracten volledig virtueel worden opgezet, integraal uitgevoerd en uniform opgeleverd.

Tjeerd Hermsen (Sweco) presenteert een project waarin BIM ook na de bouwfase werd ingezet. Zou dit ook in de watersector mogelijk zijn? en wat zou dat opleveren?

Dit staat centraal in het webinar dat KNW Themagroep Water&IT organiseert op donderdagmiddag 11 juni 2020.

BIM tijdens de exploitatiefase?

De bijeenkomst bestaat uit 2 delen, en wordt begeleid door Ronnie Lauxen (BIM Innovator, Adviseur en BIM Basics Trainer).

Na een korte introductie zal iedereen in 'BIM stemming' zijn. Tijdens deze introductie en de presentatie verzamelen we vragen en onderwerpen voor de plenaire discussie in het tweede deel. Dan volgt een presentatie over een interessant project waarin BIM in verschillende projectfases gebruikt wordt:

  • BIM en het Bergen Light Rail project
    Tjeerd Hermsen (BIM Manager bij Sweco) vertelt aan de hand van zijn ervaringen in dit project over de do’s en don’t’s van het toepassen van BIM in een complex en grootschalig integraal project. Hij stapt door naar de toekomst en geeft zijn visie op wat er - nu en straks - mogelijk is om asset management te optimaliseren met behulp van BIM: wat en vooral wie zijn daarvoor nodig?

Het tweede deel is een plenaire discussie over:

  • (On)mogelijkheden van BIM, tijdens projecten en daarna

Aanmelden

Achtergrondinformatie BIM
In complexe bouwprojecten is de hoeveelheid projectinformatie zo groot en waardevol dat het noodzakelijk is om deze uniform en integraal te delen. Daarom wordt gewerkt vanuit één integraal model: Bouw Informatie Model (BIM). Hierin worden ontwerpen en contracten volledig virtueel opgezet, integraal uitgevoerd en uniform opgeleverd. Zo wordt samengewerkt met alle relevante disciplines in een virtuele projectomgeving en is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast en tussen elkaar gedragen.