Test header

Smart Patrol Working Lab (wachtlijst)

Datum 08 februari 2018
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Kosten geen
Locatie LEF Future Center, Griffioenlaan 2, Utrecht
Doelgroepalle doeners in de wereld van Smart Patrol en werkzaam bij de Nederlandse overheid

Drones worden steeds vaker en professioneler ingezet voor digitaal schouwen en handhaving op en om het water. Daarnaast richten we het toezicht en onderhoud slimmer in. Samenwerken met andere (overheids)partijen is daarbij onontbeerlijk! Hoe breng jij (bestaande) samenwerkingen naar the next step? Ga met anderen aan de slag bij het allereerste Smart Patrol Working Lab, dat Platform WOW in samenwerking met Rijkswaterstaat in het LEF future center op 8 februari 2018 organiseert.

Kansrijke toepassingen

Bij het eerste Working Lab maken echte doeners op het gebied van Smart Patrol kennis met projecten van o.a. waterbeheerders van Waternet, Havenbedrijf Amsterdam en Waterschap Rivierenland. Met elkaar zoeken we nieuwe kansrijke toepassingen en (nieuwe) samenwerkingen voor Smart Patrol. Om deze samenwerkingen verder te brengen werken we toe naar één of meer vervolgsessies.

Aanmelden

Let op: voor deze bijeenkomst geldt een wachtlijst. Meld je aan via de knop 'Aanmelden'. Bij het aanmelden geef je een eerste en tweede voorkeur op voor de thema's: Ervaringen met drones, Digitaal toezicht en handhaving of Slimmer werken gericht op proactief onderhoud. Bij het indelen voor de bijeenkomst streven we naar een goede verdeelsleutel van de organisaties. Wanneer je definitief bent geplaatst voor de bijeenkomst hoor je dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst. 

Programma

Het programma start stipt om 12 uur en voor een lunch wordt gezorgd.

12.00 uur Welkom en opening met lunch
13.00 uur

Ronde 1 werksessies. Deelnemers volgen een sessie van hun gekozen thema. Mogelijke sessies in deze ronde:

Thema 1, Ervaringen met drones

- Wopke Kuiper (Rijkswaterstaat) - Inzet drones door Rijkswaterstaat en samenwerking met politie en brandweer;

- Haroen Lemmens (Waternet) - Vaarweginspectie met drones.

Thema 2, Digitaal toezicht en handhaving

- Karel Kettelerij (Rijkswaterstaat) & Taco van Maanen (Waterschap Rivierenland) - Digitaal toezicht gericht op vaarsnelheid en toelatingsbeleid;

- Stef van der Zee (Provincie Overijssel) - Projecten op het gebied van digitaal toezicht en handhaving.

Thema 3, Slimmer werken gericht op proactief onderhoud

- Jan Paul Schuiten (Rijkswaterstaat) - Digitaal schouwen en camera op een binnenvaartschip;

- Jeroen Muller (Provincie Zuid-Holland) - Digitaal schouwen in brede zin. Schouwen met mobile applicatie van oevers, bebording en ligplaatsbezetting.

13.45 uur

Ronde 2 werksessies. Deelnemers volgen een andere sessie van hun gekozen thema. Mogelijke sessies in deze ronde:

Thema 1, Ervaringen met drones

- Joost Zuidema (Havenbedrijf Amsterdam) - Ervaringen met drones (inspectie kades, testzone varende drones en “duw drones”);

Wopke Kuiper (Rijkswaterstaat) - Inzet drones door Rijkswaterstaat en samenwerking met politie en brandweer.

Thema 2, Digitaal toezicht en handhaving

- Peter Jansen (Waternet) - Projecten en nautische toepassingen (big data-voorspelling, blauwe golf, snelheidsborden, applicatie snelvaren);

Karel Kettelerij (Rijkswaterstaat) & Taco van Maanen (Waterschap Rivierenland) - Digitaal toezicht gericht op vaarsnelheid en toelatingsbeleid.

Thema 3, Slimmer werken gericht op proactief onderhoud

- Henk Voogt (Havenbedrijf Rotterdam) - Innovatieve inwintechnieken bij havenbedrijf Rotterdam;

- Jan Paul Schuiten (Rijkswaterstaat) - Digitaal schouwen en camera op een binnenvaartschip.

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Ronde 3 werksessies. Deelnemers volgen weer een andere sessie van hun gekozen thema. Mogelijke sessies in deze ronde:

Thema 1, Ervaringen met drones

- Haroen Lemmens (Waternet) - Vaarweginspectie met drones;

- Joost Zuidema (Havenbedrijf Amsterdam) - Ervaringen met drones (inspectie kades, testzone varende drones en “duw drones”).

Thema 2, Digitaal toezicht en handhaving

- Stef van der Zee (Provincie Overijssel) - Projecten op het gebied van digitaal toezicht en handhaving;

- Peter Jansen (Waternet) - Projecten en nautische toepassingen (big data-voorspelling, blauwe golf, snelheidsborden, applicatie snelvaren).

Thema 3, Slimmer werken gericht op proactief onderhoud

- Jeroen Muller (Provincie Zuid-Holland) - Digitaal schouwen in brede zin. Schouwen met mobile applicatie van oevers, bebording en ligplaatsbezetting;

- Henk Voogt (Havenbedrijf Rotterdam) - Innovatieve inwintechnieken bij havenbedrijf Rotterdam.

15.30 uur

Working Labs: reflectie op de sessies en vervolgafspraken

16.15 uur

Plenaire terugkoppeling

16.30 uur

Afronden bijeenkomst

Direct aanmelden