UITGESTELD SlimCirculair 2020: van proeftuinen naar toepassen

Datum 14 april 2020
Tijd 09.00 - 16.30 uur
Kosten Geen
Locatie Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem
DoelgroepWegbeheerders en uitvoerders bij de overheid en marktpartijen die zich bezighouden met infra-innovaties

Mededeling: in verband met het corona-virus wordt deze bijeenkomst uitgesteld. Wel worden er op 14 april twee proeftuinen in de vorm van een webinar uitgelicht: aanmelden proeftuin Circulaire Wegfundatie en aanmelden proeftuin Duurzaam Asfalt.

Op dinsdag 14 april organiseert Platform WOW samen met BouwCirculair (initiatiefnemer) en de provincie Gelderland de innovatiebijeenkomst ‘SlimCirculair’. Tijdens deze dag worden de nieuwe proeftuinen gepresenteerd.

Deze proeftuinen staan centraal 

Het gaat om proeftuinen die duurzame alternatieven voor traditionele materialen en methoden onderzoeken, zodat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk worden toegepast. Tijdens de bijeenkomst wordt iedere proeftuin geïntroduceerd, het gewenste resultaat geschetst, kom je te weten welke eisen er worden gesteld om deel te nemen aan een proeftuin en vertellen we hoe monitoring plaatsvindt. In de middag pitchen ondernemers hun producten en oplossingen. 

Proeftuin Constructievloeren

Constructievloeren van beton kunnen met groene mengsels de milieu-impact verlagen en ook kan een slankere uitvoering besparingen opleveren. In de proeftuin worden de eerste stappen gezet om (enigszins) af te wijken van de regelgeving, nodig om de circulaire ambities van 2050 te behalen.

Proeftuin Duurzaam Asfalt

Technisch is er al veel mogelijk maar al snel wordt de uitvoering belemmerd door de bestaande richtlijnen en uitgangspunten. Om deze impasse te doorbreken wordt een proeftuin Duurzaam Asfalt opgezet waarin een nadere onderbouwing wordt gegenereerd voor het toepassen van PR in SMA.

Proeftuin Circulaire Wegfundatie

Om meer betongranulaat in nieuw beton toe te passen en daarmee de circulaire economie te stimuleren moet er minder beton als onderdeel van menggranulaat ingezet wordt als wegfundatie. Alternatieven voor menggranulaat en oplossingen met minder beton worden onderzocht.

Proeftuin Circulair Slopen

Om circulariteit te realiseren is het van belang dat de vrijkomende materialen dusdanig worden behandeld dat deze maximaal beschikbaar blijven met zo min mogelijk CO2-emissie. Doel van de proeftuin is om in de aanbesteding slopen meetbaar maken voor circulariteit en CO2-emissie.

Proeftuin kademuren

Kademuren zijn vaak honderden jaren oud, en indertijd ontworpen voor lichter vervoer en gelegen vooral in de drukke binnenstad. Renovatie is een ingewikkelde klus in een laag tempo met hoge kosten. Met proeftuin innovaties kunnen de kades duurzamer ingevuld worden. 

Proeftuin bruggen

Circa 50.000 objecten is de markt groot, met als status: in toenemende mate zorgelijk. De vervanging van bruggen moet ingevuld worden met innovatieve producten tegen lage kosten. De proeftuin richt zich op de toepassing (fiets- en voetgangersbruggen) waar snel succes geboekt kan worden.

Waarom je SlimCirculair niet mag missen

  • Na de bijeenkomst ken je de proeftuinen waarin overheid en markt samen optrekken. 
  • Na de bijeenkomst zijn er meer kansen voor overheid en markt om mee te doen met een proeftuin.  
  • Na de bijeenkomst weet je welke volgende stap je kunt zetten om jouw CE-opgave verder te brengen. 

Programma

Let op: het ochtendgedeelte is specifiek ingericht op overheidspartijen. Vanaf de lunch zijn de markt en andere organisaties welkom om aan te schuiven.  

09.00 uur Ontvangst van deelnemers vanuit overheidspartijen
09.30 uur Opening door directeur provincie Gelderland, Stijn van Wely
09.35 uur Inleiding proeftuinen, spelregels en monitoring 
10.00 uur Introductie, toelichting proeftuinen en in gesprek daarover 
12.15 uur Lunch (de markt en andere organisaties sluiten aan)

In het middagprogramma van SlimCirculair komen de innovaties aan bod. Dit zijn innovaties die in de verschillende proeftuinen toegepast kunnen worden en presentaties van innovaties die relevant zijn voor de infrastructuur. Dit deel is bestemd voor overheden, de markt en andere organisaties. Deelnemers krijgen de mogelijkheid in gesprek met elkaar te gaan en te verkennen wat zij bij kunnen dragen om de doelstellingen van een circulaire economie verder te helpen. 

13.00 uur Start middaggedeelte met een groter gezelschap, formele start proeftuin geopolymeren
13.30 uur Pitches door de markt met innovatieve oplossingen voor de proeftuinen en in gesprek daarover
16.30 uur Afsluiting en netwerkborrel

Aanleiding

In Nederland vinden innovaties plaats die marktrijp zijn en de potentie hebben om op grote schaal toegepast te worden maar vaak niet verder komen. Veelvoorkomende redenen daarvoor zijn de bestaande (beperkende) regelgeving en het ontbreken van de juiste kennis bij opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de innovatie geopolymeer, dit bindmiddel reduceert de CO2 uitstoot van beton. Maar het geldt ook voor innovatieve producten voor onder andere asfaltdeklagen, constructievloeren en wegfundering. Daarom zijn er proeftuinen opgesteld waarin opdrachtgevers projecten beschikbaar stellen voor de markt om hun producten in te testen. Met als doel een versnelde acceptatie en marktintroductie van de producten in Nederland te bewerkstelligen. 

Waarom organiseren we dit samen? 

Met het gezamenlijke initiatief SlimCirculair kunnen wegbeheerders- en uitvoerders over grenzen van organisaties heen kijken om uiteindelijk bij te dragen aan de gezamenlijke opgave (CO2-reductie en circulariteit). De bijeenkomst zorgt voor versterken en duurzaam verbinden van partijen. Daarom biedt Platform deze bijeenkomst graag aan haar wegennetwerk aan. 

BouwCirculair in het kort

BouwCirculair is een netwerk die streeft naar duurzame materialen in bouwprojecten, door het reduceren van CO2 en het gebruik van circulaire grondstoffen. Het netwerk verbindt alle schakels in de keten en organiseert bijeenkomsten, verzorgt cursussen, initieert projecten en ontwikkelt praktische toepasbare instrumenten. Daarnaast zet BouwCirculair zich in voor het realiseren van innovaties, door partijen in de keten met elkaar te verbinden, proeftuinen op te zetten en door scholen en studenten bij projecten te betrekken.